Logo UHasselt

menu

Verantwoord handelen aan de UHasselt


Integriteitsbeleid

Verantwoord handelen aan de UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM EEN INTEGRITEITSCHARTER?

Een positieve integriteitscultuur voor iedereen

Maatschappelijke betrokkenheid, excellentie, respect, integriteit en een kritische houding: dat vinden wij bij UHasselt belangrijke waarden. Onze universiteit wil er dan ook alles aan doen om bij al haar medewerkers een positief engagement ten opzichte van deze waarden te creëren. Met het integriteitscharter en deze brochure zetten we daartoe een belangrijke stap.

UHasselt engageert zich om een positieve integriteitscultuur tot stand te brengen. Het charter kadert in een bredere visie rond integriteit aan onze universiteit. Met deze brochure willen we jou sensibiliseren voor situaties waarbij integriteit een issue kan vormen in je dagelijkse beroepspraktijk. Maar UHasselt gaat nog een stap verder, want we organiseren ook de nodige opleidingen rond vraagstukken als: Hoe kan je ethisch gevoelige situaties op de werkvloer beter leren inschatten? En hoe kunnen we daar gepast op reageren? Daarnaast bieden we graag ondersteuning bij de aanpak van concrete problemen.