Logo UHasselt

menu

Geneeskunde


Geneeskunde

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM GENEESKUNDE STUDEREN?

 

Als startende student word je in het eerste bachelorjaar al meteen ondergedompeld in de geneeskunde. Het bachelorprogramma is immers opgebouwd uit kernblokken die medisch gericht zijn en multidisciplinair van aanpak. Per kernblok wordt telkens één centraal thema bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken.

Parallel met de kernblokken loopt het stroomonderwijs als een rode draad doorheen de drie opleidingsjaren. Hierin ontwikkel je wetenschappelijke en beroepsspecifieke vaardigheden zoals:

  • arts-patiëntcommunicatie
  • verpleegkundige en medischtechnische vaardigheden
  • psychosociale en ethische aspecten van de geneeskunde.

Vanaf het eerste jaar werk je aan competenties die je nodig hebt als arts: via de basisprincipes van time en self management leer je onder meer efficiënter werken. Je leert vlot communiceren en samenwerken met anderen - essentiële competenties voor de toekomstige arts. Je leert zelfstandig problemen oplossen en kritisch omgaan met nieuwe medische en wetenschappelijke informatie. Je komt in contact met het brede werkveld (patiënten, andere zorgverleners…).

Via een portfolio word je gedurende drie jaar gevolgd in deze competentieontwikkeling. Met je portfolio toon je aan hoe professioneel, verantwoord en adequaat je handelt in studie- en stagecontext. Je brengt je sterke punten en je verbeterpunten in kaart.

In het tweede jaar volg je een verpleegstage van twee weken in een ziekenhuis. In het derde jaar staat een ziekenhuisstage en huisartsstage op het programma, waarbij je als enige stagiair onder de supervisie van een arts werkt. Zo leer je geneeskunde in al haar aspecten kennen.

Uniek is het aanbod van buitenlandse inleefstages in medische centra. Enkele studenten kunnen in het derde bachelorjaar voor een maand naar India (Kolkatta, Jaïpur of West-Bengalen) om als vrijwilliger te werken in een lokale organisatie. Anderen kunnen op inleefstage gaan in een lokaal ziekenhuis in Myanmar. De studenten worden intens voorbereid via allerhande opdrachten en workshops.

In het derde bachelorjaar kun je in het exploratieonderwijs en in de bachelorproef onderwerpen verder uitdiepen die je erg interesseren. We geven ook mogelijkheden aan studenten om mee te werken aan actueel wetenschappelijk onderzoek.