Logo UHasselt

menu

Geneeskunde


Geneeskunde

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM GENEESKUNDE STUDEREN?

1. Authentiek: praktijk- en patiëntgericht

We vertrekken altijd vanuit de praktijk. Vanuit de patiënt en zijn klachten - in al hun veelzijdigheid en complexiteit.

Aandacht voor veel voorkomende klachten
Waar komt een arts in zijn beroepspraktijk het meest mee in aanraking? Daar geven we ook in ons curriculum de meeste aandacht aan. We focussen bewust meer op veel voorkomende klachten en benaderen die in de diepte. Na drie jaar ben je in staat om voor de meest voorkomende ziektebeelden een patiënt te onderzoeken, een diagnose te stellen en een behandeling voor te stellen.

Contact met patiënten vanaf dag 1
In de geneeskunde gaat het altijd om de patiënt. Daarom brengen we die patiënten ook dicht bij onze studenten: via real-life casussen, persoonlijke getuigenissen van patiëntambassadeurs en stages. Onze patiëntambassadeurs geven “de patiënt” in de opleiding een gezicht. Zo leer je verder kijken dan de louter medische problemen. Welke impact hebben de klachten van een patiënt op zijn gezinsleven, zijn sociaal leven en zijn arbeidsrealiteit? Met welke andere zorgprofessionals en -instanties komt hij tijdens zijn ziekteproces nog in aanraking? En welke rol kan jij als arts in dit proces spelen?

2. Studentgericht: motiverend, activerend én persoonlijk

Aan UHasselt mag de geneeskundestudent veel verwachten. Een motiverend, stevig programma; een gepassioneerd docententeam én een activerende leeromgeving waar de student én zijn persoonlijke groeikansen centraal staan.

Activerend
Geen hoorcolleges, maar interactiecolleges. En nog meer werkzittingen, praktische oefeningen, zelfstudie en opzoekwerk. Aan UHasselt dagen we je uit om zelf te denken, zelf te doen én je eigen leerproces zelf in handen te nemen. In een wereld waarin kennis continu in beweging is, moet je als arts niet alleen een stevige kennisbasis hebben. Je moet ook weten waar je nieuwe kennis kan vergaren en hoe je nieuwe informatie kan evalueren op haar betrouwbaarheid.

Persoonlijk
We kiezen bewust voor onderwijs in kleine groepen. Voor werkvormen waarbij de prof ook optreedt als een coach. En voor een aanpak waarin je persoonlijk begeleid wordt in en betrokken wordt bij jouw groeiproces.

Feedback creëert zelfinzicht én groeikansen. Dat vinden we dan ook extreem belangrijk. In het portfolio brengen we niet alleen de opmerkingen van verschillende docenten, stagebegeleiders en van jou samen in één levend document. We reiken je met het portfolio ook tools aan om met die inzichten aan de slag te gaan, en geven je kansen en methodes om je zwaktes bij te spijkeren en van je sterktes troeven te maken.

We bieden je ook kansen om te excelleren op verschillende domeinen. Zo stimuleren we internationale uitwisselingen en tekenden we o.a. een ambitieus student-onderzoekerstraject uit, waarin je al tijdens je studies op hoog niveau aan academisch onderzoek kan participeren.

3. Geïntegreerd en multi- & interdisciplinair

Schotten tussen medische disciplines slopen
Geneeskunde is multidisciplinair. Om een diagnose te kunnen stellen of een behandeling voor te stellen, moet een arts continu kennis uit verschillende medische disciplines combineren. Daarom haalden we in onze geneeskunde-opleiding de schotten tussen de medische disciplines weg. Je studeert niet ‘anatomie’ en ‘genetica’, maar verwerkt je medisch-wetenschappelijke kennis en inzichten in geïntegreerde, multidisciplinaire lesblokken.

Een 360°-blik op geneeskunde
De arts werkt voortdurend samen met artsen uit verschillende medische disciplines en met andere (niet-)medische spelers in het zorglandschap. Hoe kijkt een huisarts naar een patiënt met Alzheimer? Hoe kijken de neuroloog, de maatschappelijk werkster en de psycholoog naar diezelfde patiënt? Door de casussen vanuit die verschillende perspectieven te benaderen en de verschillende spelers, inclusief de patiënt en zijn omgeving aan het woord te laten, leer je vanuit een 360°-blik naar medische problemen kijken, en krijg je meer inzicht in de specifieke rol van de verschillende spelers.

Meer dan een medisch expert
Vandaag is de arts véél meer dan een medisch expert. Volgens het internationaal erkende CanMEDS-model speelt hij als zorgprofessional wel 7 rollen tegelijkertijd. In ons curriculum verankeren we een gestage groei in al die 7 rollen.

Omdat die verschillende rollen in de praktijk niet op zichzelf staan, komen ze ook in ons curriculum geïntegreerd aan bod. Leerlijnen als ethiek, communicatie en medische psychologie doorkruisen het hele curriculum en haken op het juiste moment inhoudelijk in op het medisch-wetenschappelijke programma. En in de integratiedagen, de afsluiter van elk lesblok, benaderen we verschillende patiëntgerichte casussen vanuit alle verschillende perspectieven die tijdens de lesblokken aan bod kwamen.