Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM MOBILITEITSWETENSCHAPPEN STUDEREN?

 • Actueel & toekomstgericht

  Vlaanderen is het hart van Europa en vormt dankzij haar lucht- en zeehavens een zeer belangrijke toegangspoort. Bovendien beschikken we over een van de dichtste netwerken van spoor-, auto- en waterwegen. ‘De’ uitdaging van vandaag en morgen is die unieke, internationale positie vrijwaren door ervoor te zorgen dat bewoners en bezoekers op een veilige en vlotte manier hun bestemming bereiken.
  Ook het inspelen op technologische evoluties zoals bijvoorbeeld autonome voertuigen, e-mobiliteit en het ontwikkelen van applicaties is hierbij van belang. Als mobiliteitsexpert speel je een cruciale rol in het organiseren en managen van de mobiliteit en streef je mee naar leefbare steden en regio’s.
 • Breed, uitdagend vakgebied met veel afwisseling 

  Mobiliteit managen is een continue uitdaging. Elke situatie is immers anders en om tot goede oplossingen te komen, moet je steeds rekening houden met uiteenlopende aspecten zoals het menselijk gedrag, omgevingsfactoren, technische mogelijkheden, economische overwegingen, procedures en wetgeving, publiek draagvlak, politieke overtuigingen, enz. Je merkt al snel dat je als mobiliteitsdeskundige opereert in een domein waarin je leert omgaan met een veelheid aan dimensies, invalshoeken, competenties en vaardigheden. Deze veelzijdigheid vind je rechtstreeks terug in het studieprogramma, maar zeker ook in je latere job als mobiliteitsdeskundige! 
 • Jezelf onderscheiden: van ervaringsdeskundige tot mobiliteitsexpert 

  Vlaanderen telt ongeveer zes miljoen ervaringsdeskundigen op vlak van mobiliteit, elk met zijn eigen ervaringen en meningen over hoe we mobiliteit en al haar uitdagingen best managen. Maar in de praktijk draagt Jan met de pet weinig bij. Als mobiliteitsexpert kan je je onderscheiden van de rest en slaag je erin zowel de bereikbaarheid van locaties en de verkeersveiligheid van de weggebruikers te verbeteren, als nieuwe vervoersmogelijkheden te ontwikkelen. Jij zorgt ervoor dat de motor van de samenleving blijft draaien door mensen mobiel te houden en daarbij aandacht te hebben voor leefbaarheid, veiligheid en milieu.  
 • Vakgebonden vaardigheden verwerven door te doen en te ervaren 

  Mobiliteitsdeskundige word je niet door enkel met je neus in de boeken of voor je computer te zitten. Je krijgt het vak pas echt in de vingers door kennis uit cursussen en hoorcolleges direct toe te passen op reallifepraktijkopdrachten en excursies. Van bij de start van je opleiding ga je aan de slag met 'uit het leven gegrepen' opdrachten waar je individueel of in groep met medestudenten aan werkt. De rapporten die je hierbij aflevert en presenteert zijn steeds instrumenten die rechtstreeks in het werkveld kunnen ingezet worden. In het eerste masterjaar ga je zelfs concreet aan de slag via een stage waar je gedurende bijna een volledig semester kennismaakt met de veelzijdigheid van het beroep van mobiliteitsdeskundige. Met een diploma in de mobiliteitswetenschappen op zak, beschik je dus al meteen over een hoop werkervaring. Een ideale uitgangspositie voor een vliegende start van jouw carrière!  
 • Vakoverschrijdende competenties

  Vandaag de dag betekent voorbereid zijn op de toekomst meer dan alleen het bezitten van kennis over mobiliteit en deze kunnen toepassen. Werkgevers zijn op zoek naar mensen die vlot mondeling en schriftelijk communiceren, goed in team kunnen samenwerken, creatief met problemen kunnen omgaan, een kritische omgevingsanalyse kunnen maken, planmatig kunnen werken, enz. Kortom, mensen die vlot inzetbaar, dynamisch en wendbaar zijn in een omgeving die voortdurend onderhevig is aan verandering.
  Daarom besteden we reeds vanaf het eerste bachelorjaar mobiliteitswetenschappen veel aandacht aan deze zogenaamde ‘lifelong employability skills’, oftwel vakoverschrijdende competenties. In de masteropleiding zal je deze competenties ook daadwerkelijk in de beroepspraktijk toepassen tijdens de stage. Dit alles maakt dat je optimaal voorbereid zal zijn op je toekomstige job. 
 •  Zeker van een job! 

  In economisch onzekere tijden is werkzekerheid geen overbodige luxe. Een diploma in de mobiliteitswetenschappen biedt je die zekerheid. De Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan mobiliteitsdeskundigen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de masters die je vooraf zijn gegaan allemaal vlot werk vinden in een waaier van diverse organisaties. Maar ook internationaal is de mobiliteitsdeskundige gegeerd. Met een diploma mobiliteitswetenschappen heb je dus alle kansen in handen. En dat kunnen onze alumni alleen maar beamen.