Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM RECHTEN STUDEREN AAN UHASSELT?

Overal waar mensen samenleven bestaat een of andere vorm van recht. Om te kunnen samenleven moeten er immers afspraken gemaakt worden. De maatschappij wordt bovendien steeds meer complex waardoor deze steeds meer gestructureerd moet worden. Je kan dus zeggen dat een maatschappij niet kan bestaan zonder recht. Studenten leren door rechten te studeren waarom er voor bepaalde regels zijn gekozen, hoe de verschillende regels samenhangen, hoe ze worden toegepast en wat het gevolg is als ze worden toegepast. Door de juridisering van de samenleving is goed juridisch advies vrijwel in elke sector noodzakelijk. Wie rechten studeert wordt dan ook niet altijd advocaat. Ook bedrijven en overheidsdiensten zijn op zoek naar juristen. De Hasseltse rechtenopleiding rechten geeft je een sterke juridische basis in vrijwel alle takken van het Belgisch recht, met steeds aandacht voor de wisselwerking tussen het Belgisch recht aan de ene kant, en het internationaal en Europees recht aan de andere kant en zet sterk in op het ontwikkelen van juridische vaardigheden. Dit komt niet enkel tot uiting in de verschillende practica, maar is de rode draad van de opleiding doordat zij het opdracht- en probleemgestuurd onderwijs hanteert.