Logo UHasselt

menu

Wiskunde


Wiskunde

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM WISKUNDE STUDEREN?

De bacheloropleiding wiskunde is gericht op het logisch redeneren en op de relaties tussen zelf gedefinieerde studieobjecten. Zulke objecten zijn vaak wiskundige vertalingen van een aspect van onze omgeving, m.a.w. een wiskundig model. Dankzij een grondige theoretische basiskennis en inzicht is een wiskundige in staat om complexe problemen te reduceren tot hun essentie. Het wiskundige denken maakt gebruik van basistheorieën zoals algebra en meetkunde, analyse, en kanstheorie en statistiek, die je mee leert opbouwen en verder uitbouwen. Wiskunde gaat om veel meer dan formules en berekeningen. Het is een manier van denken waarmee je door abstract redeneren, concrete problemen kan oplossen en die oplossingen weer kan toepassen op andere problemen.

Toepassingen van wiskunde vind je overal terug. Denk maar aan het internet, mp3-spelers, gsm’s, medische scanners of de beveiliging van bankkaarten. Wiskundige modellen vind je ook bij simulaties van o.a. weerevoluties, aandelenkoersen, windturbines of kernreacties. Kortom, het is een veelzijdig en creatief vakgebied waarin je zelf nog veel kunt ontdekken.

Wiskunde is een brede wetenschapsdiscipline met veel subdomeinen. Vanaf het eerste jaar word je ingeleid in de diverse wiskundige domeinen: van abstracte vakken als algebra, meetkunde en analyse, tot toegepaste vakken als wiskundige modellen in levenswetenschappen, numerieke wiskunde en kanstheorie en statistiek. Wiskundige basisvaardigheden komen aan bod in vakken als calculus, analyse, algebra. De daaropvolgende jaren besteed je aan de verdere ontwikkeling van je wiskundige kennis en vaardigheden. Naast een breed pakket aan wiskundige basis- en verdiepingsvakken krijg je ook een aantal belangrijke ondersteunende vakken uit andere wetenschapsgebieden.

Nadat je in het eerste jaar de verscheidene deeldomeinen hebt leren kennen kun je vanaf het tweede jaar je opleiding toespitsen op een van de drie deelrichtingen die je het meeste aanspreekt. Je kunt kiezen voor fundamentele wiskunde met een verdiepende kennis van de abstracte basisvakken. Met de optie biowiskunde kun je een meer toegepast programma kiezen in de richting van levenswetenschappen, of je kiest voor een technisch traject met aandacht voor ingenieurswiskunde. Afhankelijk van je interesses en ambities krijg je ook de mogelijkheid om te kiezen voor verbredingsvakken uit fysica, informatica, biologie, chemie, economie of mobiliteitswetenschappen.

Naast een grondige theoretische kennis is er ruime aandacht voor toepassingen in de opleiding wiskunde. Door (praktische) vraagstukken om te zetten naar abstracte modellen, leer je te komen tot innovatieve oplossingen voor problemen en uitdagingen van onze samenleving. Via contacten met gastcolleges maak je kennis met diverse sectoren van de arbeidsmarkt. De gastsprekers illustreren vanuit hun achtergrond hoeveel toepassingen binnen de samenleving gebaseerd zijn op wiskunde.

Onderzoeksvaardigheden en creativiteit nemen een belangrijke plaats in. In het derde jaar werk je aan een eindproject in samenwerking met een onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut. Daarbovenop leer je vanaf het eerste jaar wiskundig modelleren, m.a.w. hoe je reallifeproblemen kunt aanpakken. Je leert een probleem uit de praktijk omzetten in een wiskundig model om daarna een oplossing voor te stellen. Je leert hier ook in teamverband werken, alsook rapporteren en presenteren. Ook maak je tijdens je opleiding kennis met vaardigheden als time management en project-management.

In je opleiding wordt aandacht besteed aan de internationale aspecten van de discipline, onder meer door middel van het wetenschappelijk onderzoek. Verder kun je, in je derde bachelorjaar, opteren voor een langer studieverblijf aan een Europese universiteit, in het kader van het ERASMUS-programma.