Logo UHasselt

menu

SOFIA


netwerk voor vrouwelijke managers en ondernemers

SOFIA

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

Interesse in bedrijfsrelevante opleidingen, intervisiesessies met de mentoren en interregionale netwerkactiviteiten en/of bedrijfsbezoeken? Deze mix van theoretische kaders, training van vaardigheden én de netwerking en ervaringsuitwisseling met mentoren, maakt dit programma uniek in Vlaanderen!

SOFIA biedt je de kans in contact te komen met andere vrouwelijke leidinggevenden, advies te krijgen van ervaringsdeskundigen onder de vorm van mentoren en de mogelijkheid deel te nemen aan een brede waaier aan opleidingen. In samenspraak met de mentoren van dit jaar, en rekening houdend met de mentees, zal het programma samengesteld worden. 

 

Netwerken: actief contact maken

Een belangrijk onderdeel binnen het programma is de netwerking onder de deelneemsters. Door middel van discussie en ervaringsuitwisseling maakt SOFIA gebruik van lerend netwerken. Iedereen haalt en brengt ervaringen, tips en adviezen. Het doel van SOFIA is het delen van kennis, informatie en contacten. Ondernemende vrouwen willen vooruit, zichtbaar zijn, kennis overdragen en successen vieren. Elkaar ontmoeten, inspireren en versterken in een vertrouwde omgeving is ons doel.

 


Mentoring: expertise & ervaring delen

Een uiterst professionele groep mentoren uit grote en kleinere ondernemingen die klaarstaan om te coachen, zijn een klankbord voor al uw ideeën, vragen en knelpunten. Mentoring gaat om een leerproces. Per regio zijn er een aantal mentoren die de groep begeleiden en hun expertise delen. SOFIA bijeenkomsten zijn waardevolle bijeenkomsten, waarin onderwerpen aan bod komen die ondernemende vrouwen aanspreken.

De definitie van 'mentoring' zoals ze door onze mentoren zelf geformuleerd wordt is: Vanuit wederzijdse ervaring vrouwelijke professionals coachen in hun ontwikkeling, door ze:

  • richting te geven
  • een klankbord te bieden
  • te enthousiasmeren

Elk jaar zijn er een aantal nieuwe mentoren, maar komen er ook een aantal mentoren terug die al enkele jaren meedraaien bij SOFIA. Deze mix zorgt voor verfrissing, vernieuwing, maar ook voor standvastigheid.

 

Vorming: lerend netwerken

SOFIA behandelt meerdere thema’s met als doel de bedrijfsvoering te professionaliseren. Aangezien we ons richten op een diverse doelgroep, zorgen we ook voor een diversiteit aan behandelde topics.

De concrete invulling van bovenstaande thema’s gebeurt in overleg met de deelneemsters. Na een intake-sessie creëren we op basis van vragen en verwachtingen een ‘training op maat’.

  • Tijdens een kennismakings- en intake- sessie bepalen we samen welke accenten we gedurende het jaar willen leggen en welke topics momenteel belangrijk zijn voor de deelnemers. We voorzien ook voldoende ruimte binnen het programma om gedurende het jaar nog te kunnen inspelen om nieuwe noden of wensen. Mogelijke thema’s
  • Vrouw en management
  • Marketing & Financieel beleid
  • Human Resources
  • Communicatie; inter, extern, corporate
  • ...Alle thema’s kunnen aan bod komen!

Voorts vinden we het belangrijk om ook gebruikt te maken van de kennis en wijsheid binnen de groep, niet alleen van de mentoren, maar ook van de andere kandidaten. Door middel van intervisie-sessies of andere interactieve werkvormen brengen we die kennis naar boven.