Logo UHasselt

menu

Toekomstige studenten


Start je studie

Toekomstige studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WELK CONTRACT?


Diplomacontract

Een diplomacontract sluit je af als je een diploma voor een opleiding wil behalen. Bij een diplomacontract volg je de lessen en neem je deel aan de examens.

Ook de inschrijving voor een schakel-, een voorbereidingsprogramma of een postgraduaat, gebeurt via een diplomacontract.

Om je te kunnen inschrijven voor een opleiding via diplomacontract moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleiding.

Creditcontract

Bij een creditcontract ben je niet ingeschreven voor een opleiding, maar voor één of meer afzonderlijke opleidingsonderdelen. Aangezien je niet voor een opleiding bent ingeschreven, zal je via een creditcontract geen diploma behalen. Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen. Hiervoor volg je de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen.

Indien opleidingsonderdelen voortbouwen op andere opleidingsonderdelen kunnen er volgtijdelijkheidsvoorwaarden  van toepassing zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je een bepaald opleidingsonderdeel enkel kan volgen indien je geslaagd bent voor een ander specifiek opleidingsonderdeel. Deze informatie vind je in de studiegids.

Voor inschrijving met een creditcontract moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Studenten die de onderwijsactiviteiten niet bijwonen en die geen gebruik wensen te maken van de aangeboden ondersteuning, nemen een inschrijving voor een examencontract.

Examencontract

De student die een examencontract afsluit heeft

  • enkel recht op het afleggen van examens
  • niet het recht om
    • de onderwijsactiviteiten bij te wonen
    • beroep te doen op de onderwijsondersteunende faciliteiten

Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen wegens hun aard worden uitgesloten van een examencontract. Uitgesloten opleidingsonderdelen worden vermeld in de studiegids.