Logo UHasselt

menu

Responsible Research


Wetenschappelijke integriteit

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INFORMATIE VOOR UHASSELT ONDERZOEKERS

De UHasselt ziet toe op de principes van responsible research & innovation en nam reeds tal van initiatieven om dit te waarborgen. Zo onderschrijft de UHasselt de Ethische Code voor Wetenschappelijk Onderzoek in België en het Europese Handvest voor Onderzoekers, die de basis voor een goede wetenschappelijke praktijk en cultuur vormen.

Bovendien start de UHasselt in het academiejaar 2017-2018 een sensibiliseringscampagne rond en de implementatie van het Integriteitscharter. Daarnaast beschikt de UHasselt over een Commissie Wetenschappelijke Integriteit die op een discrete en professionele manier inbreuken op de wetenschappelijke integriteit opvolgt.

Voor vragen m.b.t. ethiek van de wetenschap kunnen UHasselt-medewerkers steeds terecht bij de verschillende ethische commissies en/of veiligheidscommissies van de UHasselt :