Logo UHasselt

menu

Ethische Commissie Dierenproeven


Dierenwelzijnscel

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMEEN

De Dierenwelzijnscel heeft als opdracht:

  • verstrekken van advies aan het personeel dat met de proefdieren omgaat m.b.t. dierenwelzijn in samenhang met de aanschaf, de huisvesting, de verzorging en het gebruik van de proefdieren
  • adviseren van het personeel over de toepassing van het voorschrift inzake vervanging, vermindering en verfijning en het op de hoogte houden van de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen inzake de toepassing van dat voorschrift
  • zorg dragen voor de vaststelling en toetsing van bedrijfsinterne procedures inzake monitoring, rapportage en follow-up met betrekking tot het welzijn van de in de inrichting gehuisveste of gebruikte proefdieren
  • de ontwikkeling en resultaten van projecten opvolgen, rekening houdend met de effecten op de gebruikte proefdieren, het in kaart brengen van de elementen die verder kunnen bijdragen tot vervanging, vermindering en verfijning en hierover adviseren
  • advies uitbrengen over adoptieregelingen, met inbegrip van advies met betrekking tot de passende socialisatie van de voor adoptie vrijgegeven proefdieren
  • er op letten dat het fokken, de huisvesting en de verzorging worden verfijnd teneinde elke vorm van pijn, lijden, angst en lijvende schade die de dieren kunnen ondervinden, te voorkomen of tot het minimum te beperken.