Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Windturbines veroorzaken geen gevaarlijke verkeerssituaties

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WINDTURBINES VEROORZAKEN GEEN GEVAARLIJKE VERKEERSSITUATIES

In 2014 werd het nieuwe windturbinepark Hartel 2 naast de Rijksweg N15 in Rotterdam gebouwd. Omdat die turbines dichter bij de weg staan dan wettelijk toegelaten is en de wieken bij bepaalde windrichtingen dwars over de weg staan, werden er meteen vraagtekens geplaatst bij de verkeersveiligheid voor de bestuurders. Daarop liet de initiatiefnemer verplicht een rijsimulatoronderzoek uitvoeren om de impact op de verkeersveiligheid na te gaan. Het project Hartel 2 kreeg groen licht. Maar hoe zit het nu in de dagelijkse realiteit? Leiden windturbines bestuurders af en veroorzaken ze gevaarlijke verkeerssituaties? Of is er geen sprake van verkeersonveiligheid? Rijkswaterstaat wendde zich tot het Instituut voor Mobiliteit om een antwoord op deze vragen te vinden.

IMOB bestudeerde hoe bestuurders op windturbines reageerden. De onderzoekers vergeleken de snelheid, het slingergedrag en het aantal “bijna ongevallen” voor en na de plaatsing van de windturbines. Daarnaast gingen ze na of de stand van de wieken (evenwijdig met de rijbaan of dwars) het rijgedrag anders beïnvloeden. In totaal analyseerde IMOB 48 uur beeldmateriaal van tijdelijke camera’s, die in verlichtingspalen werden geplaatst. Informatie over de reistijd, intensiteit en snelheid van het doorgaand verkeer werd gemeten door elektromagnetische lussen in het wegdek.

Rijgedrag verandert: trager rijden en meer aan de linkerzijde van de rijstrook

Het onderzoek bracht twee grote veranderingen in het rijgedrag aan het licht. Ten eerste reden automobilisten trager dan voor de plaatsing van de windturbines. Overdag daalde de snelheid gemiddeld met 2,24 km/u, terwijl die daling ’s nachts 7,06 km/u bedroeg. Een verminderde snelheid komt het aantal ongevallen ten goede. Al plaatst IMOB wel een kanttekening bij dat gunstig effect. Onderzoek wees uit dat niet iedereen in de verkeersstroom even snel rijdt. Sommige bestuurders remmen af, terwijl anderen hun snelheid behouden. Ten tweede wees het onderzoek uit dat bestuurders bij de aanwezigheid van windturbines meer aan de linkerzijde van de rijstrook rijden.

Beide veranderingen zouden problematisch kunnen zijn voor de verkeersveiligheid, maar dan moeten de verschillen groter zijn dan die in de studie zijn waargenomen. Het tweede luik van het onderzoek toonde aan dat het aantal “bijna ongevallen” constant bleef.

Aanbeveling: geen windturbines plaatsen waar bestuurders extra moeten opletten

Hoewel er geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid aangetoond werd, stelden de onderzoekers bij de aanwezigheid van windturbines wel een verandering in rijgedrag vast. Het Instituut voor Mobiliteit raadt daarom aan om de windturbines niet op verkeerspunten te plaatsen waar de bestuurder extra moet opletten, zoals drukke kruispunten, op- en afritten, bochten, oversteekplaatsen, filegevoelige wegen, enz.

Terug naar overzicht >