Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Yes I Drive

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

YES I DRIVE

Het rijbewijs is voor heel wat jongeren een synoniem voor vrijheid en zelfstandigheid. Het versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en laat hen toe sociale contacten gemakkelijker te onderhouden. Maar leren autorijden is voor iedereen in zekere mate stresserend en soms zelfs beangstigend. Hoe zit dat dan bij jongeren met autisme? Tot nu toe is er weinig onderzoek gevoerd naar het (leren) autorijden met een autisme spectrum stoornis (ASS). Nochtans kunnen specifieke kenmerken van ASS, waaronder moeilijk kunnen wisselen tussen taken, botsen met het leren autorijden en met de rijvaardigheid zelf.

Handleiding voor rijinstructeurs
In een brochure geven we rijinstructeurs tips en tricks om beginnende chauffeurs met ASS beter te begeleiden. We adviseren hen onder meer klare taal te gebruiken (bv. vermijd het gebruik van sarcasme en cynisme), rust te installeren (bv. zorg voor routine in de manier van aanpakken) en duidelijk te zijn (bv. behandel een probleem stap voor stap). De brochure kwam tot stand dankzij de financiële steun van het Fonds ICT Community for Autism Spectrum Disorder – Koning Boudewijn Stichting.

Onderliggende mechanismen van het rijgedrag
Met de steun van het Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix onderzochten we in een tweede luik onderliggende mechanismen van het rijgedrag. We peilden met behulp van computertaken en de rijsimulator naar rijvaardigheid (bv. gevarendetectie, reactietijd, baanpositie) en cognitieve controle (bv. werkgeheugen). Hoewel de rijprestatie van jongeren met of zonder ASS niet altijd verschilt, stelden we mogelijk wel verschillen in de onderliggende mechanismen vast. Bijvoorbeeld: jongeren met ASS lijken beperkingen in het rijgedrag te compenseren met cognitieve vaardigheden zoals werkgeheugen. Verder onderzoek en analyse moeten die bevinding echter nog bevestigen.

Terug naar overzicht >