Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ZUIDBEURZEN

VLIR-UOS en UHasselt voorzien een beurs van € 1.000 voor een stage of onderzoek van minstens 4 weken in het Zuiden. De stage of het onderzoek moet een deel zijn van een erkend opleidingsonderdeel. Meer info kan je hier vinden.

Voor deze ervaring heb je de steun en begeleiding nodig van een promotor van UHasselt. Bovendien moet je stage/onderzoek gekoppeld zijn aan credits. Het is dus belangrijk om bij je facultaire coördinator internationalisering te contacteren als je interesse hebt.

Let op: ook je naar een ander lijst dan dat in de VLIR-UOS-lijst reist, bieden we een Zuidbeurs aan. De procedure is volledig identiek. 

Voor wie?

Bachelor/Master/Banaba/Manama/… (geen postgraduaten) en mits akkoord van de betreffende faculteit. Check dus zeker bij je faculteit of er mogelijkheden zijn om naar het Zuiden te gaan en welke dit zijn. In de richtlijn van VLIR-UOS staan voorbeelden van topics vermeld (p.12).

 

Bestemming?

Het globale Zuiden. We geven een voorkeur aan landen van de VLIR-UOS landenlijst, maar er zijn ook mogelijkheden voor andere Zuid-landen. Aarzel dus niet om een beurs aan te vragen als je naar het Zuiden trekt, zelfs indien dit geen VLIR-UOS land is.

 

Duur en periode?

Je verblijft min. 4 weken aaneensluitend op je stageplaats. Er is geen maximale verblijfsduur. Belangrijk is dat je terugkeert ten laatste op 1/12 van het jaar waarin je de beurs aanvraagt!

 

Hieronder vind je belangrijke informatie vanaf je aanvraag tot en met je terugkeer.

 


Beursaanvragen gebeuren steeds in eerste instantie via de aanvraagprocedure van 'Beurzen buiten Europa'. Pas wanneer je hiervan een positief antwoord ontvangt dat je een Zuidbeurs kan krijgen, kun je overgaan tot de administratieve afhandeling voor Zuidbeurzen. Let erop dat er heel wat verplichte onderdelen zijn die je in orde moet brengen om effectief je beurs te ontvangen (zie verder).

Dit gebeurt volledig online via data.vliruos.be, voor alle Zuidbeurzen. Lees best eerst de handleiding alvorens aan de slag te gaan. Je beursaanvraag doe je binnen het project van het jaar waarin je mobiliteit plaatsvindt (bv. 'call scholarship proposal' met als deadline 31/12/2019 indien je in 2019 op verplaatsing gaat)

Vanuit UHasselt vragen we je om volgende onderdelen in de database in orde te brengen:

 • Je moet de formulieren van je beursdossier invullen (in het Engels)
 • Let bij het rekeningnummer dat je opgeeft erop dat dit hetzelfde is als in je studentendossier. Hierop zal je beurs nadien worden uitbetaald. (eventueel pas je het rekeningnummer in je studentendossier aan).
 • Je moet enkele documenten opladen. Wij vragen 
  ° Een ondertekende motivatiebrief van maximum 1 pagina (in het Engels of eventueel Frans, indien dit de voertaal is van je bestemming) 
  ° Een ondertekende uitnodigingsbrief van je lokale supervisor. 
  ° Een ondertekende aanbevelingsbrief van je Vlaamse supervisor, waarin ook meer info wordt gegeven over de context van de opdracht.
 • Vergeet zeker niet op "Submit to ICOS" te drukken, zodat wij je aanvraag ontvangen.


Deadline

UHasselt hanteert 2 deadlines:

° 10 maart academiejaar X-1 (bij oproep 'beurzen buiten Europa') -> je krijgt nadien bevestiging of je een beurs ontvangt en kan dan de online procedure opstarten.

° 30 oktober academiejaar X (indien er beurzen over zijn na eerste oproep: dit wordt via mailing uitgestuurd). In dit geval mag rechtstreeks overgegaan worden naar de online aanvraagprocedure van VLIRUOS en ontvang je op basis hiervan bevestiging van al dan niet toekennen van een beurs.

 

waarbij X het academiejaar is waarin je studiepunten ontvangt voor je stage. 

 

Voor alle studenten die naar het Zuiden gaan, organiseert de UHasselt:

 1. Voorbereidingsdagen om een idee te krijgen over een andere cultuur met de specifieke gewoontes en gebruiken. (Georganiseerd door UCOS in samenspraak met UHasselt)

 2. Veiligheids- en gezondheidsessies om geïnformeerd te zijn over tropische veiligheid en gezondheid. (Georganiseerd door Dr. Muriël Vermariën, UHasselt)

 3. Debriefingsdagen om positieve ervaringen te delen met elkaar en uitdagendere ervaringen te kunnen verwerken. (Georganiseerd door UCOS in samenspraak met UHasselt)

Voor beursstudenten zijn de drie sessies verplicht om je beurs te kunnen krijgen. We raden de sessies ook erg warm aan aan niet-beursstudenten. 

Hier vind je de geplande sessies voor 2020-2021

 • Voor jouw voorbereidingsdag en jouw veiligheids- en gezondheidssessie kies je best een datum ruim voordat je gaat vertrekken.
 • Voor jouw debriefingssessie kies je best een datum zo snel mogelijk na je terugkeer.

Let op: door Covid-19 schatten we gaandeweg in of het veilig is om de sessies op de campus te organiseren, of online.

  Datum Uur Locatie  
Voorbereidingsdag  Dinsdag 14/07/2020 9u30-12u30 Online Schrijf je in
  Donderdag 20/08/2020 9u30-12u30 Online Schrijf je in
  Donderdag  27/08/2020 9u30-12u30 Online Schrijf je in
  Zaterdag 14/11/2020  

Voorzien: PXL

 
  Zaterdag 28/11/2020   Voorzien: PXL  
  Zaterdag 08/05/2021   Voorzien: PXL  
Veiligheid & gezondheid  Maandag 12/10/2020 18u - 19u30 Voorzien: UHasselt Schrijf je in
  Maandag 15/02/2021 18u - 19u30 Voorzien: UHasselt Schrijf je in
  Maandag 26/04/2021 18u - 19u30 Voorzien: UHasselt Schrijf je in
Debriefingssessie   Dinsdag 25/05/2021   Locatie te bepalen  
  Dinsdag 22/06/2021   Locatie te bepalen  
  Dinsdag 21/09/2021   Locatie te bepalen  

Verzekering UHasselt op de hoogte stellen

Mail met je bestemming en reisdatum sturen

Naar britt.loos@uhasselt.be en brigitta.bijloos@uhasselt.be 

 

Documenten in orde te brengen

(zsm)

Beurscontract (enkel wanneer je een goedkeuring van beurs hebt ontvangen)

Via studentendossier af te halen (onder "studentenovereenkomst"). Voorzien van handtekening. Te bezorgen aan brigitta.bijloos@uhasselt.be 

 

Internship agreement (=stagecontract)

Downloaden via studentendossier en terug opladen (onder LA), met risk assessment en stageprogramma in zelfde file. Voorzien van alle handtekeningen.

Originelen bezorgen aan Brigitta Bijloos, DIOS, Martelarenlaan 42, Hasselt

 

Risk assessment

Downloaden via studentendossier en terug opladen in 1 file met Internship agreement en stageprogramma. Voorzien van alle handtekeningen.

Originelen bezorgen aan Brigitta Bijloos, DIOS, Martelarenlaan 42, Hasselt

 

Stageprogramma

Downloaden via studentendossier en terug opladen in 1 file met Internship agreement en Risk assessment. Voorzien van alle handtekeningen.

Originelen bezorgen aan Brigitta Bijloos, DIOS, Martelarenlaan 42, Hasselt

Aanwezigheid op voorbereidingssessies (indien nog niet gevolgd). Inschrijven voor debriefingssessie.

Sessies van ucos kun je ook aan andere instellingen volgen.

 

Vaccinaties en administratie (evt Visum) in orde brengen

Volg het advies van de voorbereidingssessies zeker op! (Bv Emergency Card ingevuld meenemen)

 

Beurscontract goed doornemen

Ook hierin staan zaken vermeld die je in orde moet brengen, voor én na terugkeer.

 

Downloaden evaluatiefiche lokale supervisor

Druk dit af vóór je vertrek zodat je het ter plaatse kan laten invullen door je supervisor.

Te vinden op de VLIR-UOS website.

Bij terugkeer ingevuld en ondertekend formulier opladen in VLIR-database bij rapportering

Online rapportering (binnen de maand na je terugkeer)

Via je aanvraagdossier in de VLIR-UOS database.

 

Aanwezigheid in de debriefingssessie

Best zo snel mogelijk na je terugkeer.

Bezorgen van kopie paspoort (met data van aankomst en vertrek) en vliegticket per email aan dios@uhasselt.be

Binnen de maand na terugkeer

 

De uitbetaling van je beurs volgt na correcte en tijdige rapportering en aanwezigheid op de voorbereidings- en debriefingssessie. We trachten deze uitbetaling binnen de maand na je rapportering in orde te brengen.