Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ZUIDBEURZEN

VLIR-UOS en UHasselt voorzien een beurs van €1.000 voor een stage of onderzoek van minstens 4 weken in het Zuiden als deel van een erkend opleidingsonderdeel. 

Voor deze ervaring heb je de steun en begeleiding nodig van een promotor van UHasselt. Bovendien moet je stage/onderzoek gekoppeld zijn aan credits. Het is dus belangrijk om bij je facultaire coördinator internationalisering te contacteren indien je interesse hebt.

Meer info kan je hier vinden. BELANGRIJK; ook indien je niet naar een VLIR-UOS land reist, bieden we een Zuidbeurs aan. De procedure is volledig identiek.

 

Voor wie?

Bachelor/Master/Banaba/Manama/… (geen postgraduaten) en mits akkoord van de betreffende faculteit. Check dus zeker bij je faculteit of er mogelijkheden zijn om naar het Zuiden te gaan en welke dit zijn. In de richtlijn van VLIR-UOS staan voorbeelden van topics vermeld (p.12).

 

Bestemming?

Het globale Zuiden. We geven een voorkeur aan landen van de VLIR-UOS landenlijst, maar er zijn ook mogelijkheden voor andere Zuid-landen. Aarzel dus niet om een beurs aan te vragen als je naar het Zuiden trekt, zelfs indien dit geen VLIR-UOS land is.

 

Duur en periode?

Je verblijft min. 4 weken aaneensluitend op je stageplaats. Er is geen maximale verblijfsduur. Belangrijk is dat je terugkeert ten laatste op 1/12 van het jaar waarin je de beurs aanvraagt!

 

 


Beursaanvragen gebeuren steeds in eerste instantie via de aanvraagprocedure van 'Beurzen buiten Europa'. Pas wanneer je hiervan een positief antwoord ontvangt dat je een Zuidbeurs kan krijgen, kun je overgaan tot de administratieve afhandeling voor Zuidbeurzen. Let erop dat er heel wat verplichte onderdelen zijn die je in orde moet brengen om effectief je beurs te ontvangen (zie verder).

Dit gebeurt volledig online via data.vliruos.be, voor alle Zuidbeurzen. Lees best eerst de handleiding alvorens aan de slag te gaan. Je beursaanvraag doe je binnen het project van het jaar waarin je mobiliteit plaatsvindt (bv. 'call scholarship proposal' met als deadline 31/12/2019 indien je in 2019 op verplaatsing gaat)

Vanuit UHasselt vragen we je om volgende onderdelen in de database in orde te brengen:

  • Je moet de formulieren van je beursdossier invullen (in het Engels)
  • Let bij het rekeningnummer dat je opgeeft erop dat dit hetzelfde is als in je studentendossier. Hierop zal je beurs nadien worden uitbetaald. (eventueel pas je het rekeningnummer in je studentendossier aan).
  • Je moet enkele documenten opladen. Wij vragen 
    ° Een ondertekende motivatiebrief van maximum 1 pagina (in het Engels of eventueel Frans, indien dit de voertaal is van je bestemming) 
    ° Een ondertekende uitnodigingsbrief van je lokale supervisor. 
    ° Een ondertekende aanbevelingsbrief van je Vlaamse supervisor, waarin ook meer info wordt gegeven over de context van de opdracht.
  • Vergeet zeker niet op "Submit to ICOS" te drukken, zodat wij je aanvraag ontvangen.


Deadline

UHasselt hanteert 2 deadlines:

° 10 maart academiejaar X-1 (bij oproep 'beurzen buiten Europa') -> je krijgt nadien bevestiging of je een beurs ontvangt en kan dan de online procedure opstarten.

° 30 oktober academiejaar X (indien er beurzen over zijn na eerste oproep: dit wordt via mailing uitgestuurd). In dit geval mag rechtstreeks overgegaan worden naar de online aanvraagprocedure van VLIRUOS en ontvang je op basis hiervan bevestiging van al dan niet toekennen van een beurs.

 

waarbij X het academiejaar is waarin je studiepunten ontvangt voor je stage. 

 

UHasselt organiseert diverse infosessies ter voorbereiding en afronding van je verblijf in het Zuiden (voor zowel beurs- als niet-beursstudenten).

Het is erg belangrijk om deze sessies bij te wonen zodat je enerzijds voorbereid bent op je bezoek, maar zeker ook achteraf al je ervaring goed kan plaatsen en verwerken. Om aanspraak te maken op een beurs dien je tijdens de drie sessies (Veiligheid en gezondheid - Culturele voorbereidingssessie - Debriefingssessie) aanwezig te zijn.

- Voorbereidingsdag en de sessie veiligheid- en gezondheid volg je best zo snel mogelijk.

- De debriefingssessie volg je best zo snel mogelijk na je terugkeer. 

 

Ter info alvast de geplande sessies voor 2019-2020. Er zijn telkens verschillende data per sessie, maar je moet uiteraard elk van de 3 verschillende sessies maar 1 keer volgen. Sessies van UCOS kun je ook volgen aan een andere instelling, indien dit je beter uitkomt. Gelieve dan wel Sofie Ignoul op de hoogte te stellen.

Let wel: vooraf inschrijven vereist:

2019-2020
           
  Dag Datum Uur Locatie Inschrijven
Voorbereidingsdag UCOS  Zaterdag 09/11/2019 9u30-16u30 PXL, Vildersstraat Hasselt UCOS
UCOS  Zaterdag 30/11/2019 9u30-16u30 PXL, Vildersstraat Hasselt UCOS
  Zaterdag 09/05/2020 9u30-16u30 PXL, Vildersstraat, Hasselt UCOS
Veiligheid en gezondheid  Maandag 07/10/2019 18.30-20u PXL, Elfde Liniestraat, Hasselt formulier
dr. Muriël Vermariën Maandag 10/02/2020 18-19u30 PXL, Elfde Liniestraat, Hasselt formulier
  Maandag 27/04/2020 18-19u30 PXL, Elfde Liniestraat, Hasselt formulier
Debriefingssessie  Maandag 23/09/2019 17-19u PXL Elfde Liniestraat 23,  3500 Hasselt, PXL-Congress/Gebouw D, Zaal Pierre Cox  UCOS
UCOS  Dinsdag 26/05/2020 17-19u UHasselt, Campus Oude Gevangenis Hasselt, B1.1 UCOS
  Dinsdag 23/06/2020 17-19u UHasselt, Campus Oude Gevangenis Hasselt, B1.1 UCOS
  Dinsdag   22/09/2020  17-19h UHasselt, Campus Oude Gevangenis Hasselt, B1.1  UCOS

Verzekering UHasselt op de hoogte stellen

Mail met je bestemming en reisdatum sturen

Naar Britt.Loos@UHasselt.be en sofie.ignoul@uhasselt.be

 

Documenten in orde te brengen

(zsm)

beurscontract (enkel wanneer je een goedkeuring van beurs hebt ontvangen)

Via studentendossier af te halen (onder "studentenovereenkomst"). Voorzien van handtekening. Te bezorgen aan Sofie.Ignoul@Uhasselt.be

 

Internship agreement (=stagecontract)

Downloaden via studentendossier en terug opladen (onder LA), met risk assessment en stageprogramma in zelfde file. Voorzien van alle handtekeningen.

Originelen bezorgen aan Sofie Ignoul, DIOS, Martelarenlaan 42, Hasselt

 

Risk assessment

Downloaden via studentendossier en terug opladen in 1 file met Internship agreement en stageprogramma. Voorzien van alle handtekeningen.

Originelen bezorgen aan Sofie Ignoul, DIOS, Martelarenlaan 42, Hasselt

 

Stageprogramma

Downloaden via studentendossier en terug opladen in 1 file met Internship agreement en Risk assessment. Voorzien van alle handtekeningen.

Originelen bezorgen aan Sofie Ignoul, DIOS, Martelarenlaan 42, Hasselt

Aanwezigheid op voorbereidingssessies (indien nog niet gevolgd). Inschrijven voor debriefingssessie.

Sessies van ucos kun je ook aan andere instellingen volgen.

 

Vaccinaties en administratie (evt Visum) in orde brengen

Volg het advies van de voorbereidingssessies zeker op! (Bv Emergency Card ingevuld meenemen)

 

Beurscontract goed doornemen

Ook hierin staan zaken vermeld die je in orde moet brengen, voor én na terugkeer.

 

Downloaden evaluatiefiche lokale supervisor

Print dit af voor je vertrek zodat je het ter plaatse kan laten invullen door je supervisor.

Te vinden op de VLIR-UOS website.

Bij terugkeer ingevuld en ondertekend formulier opladen in VLIR-database bij rapportering

Online rapportering (binnen de maand na je terugkeer)

Via je aanvraagdossier in de VLIR-UOS database.

 

Aanwezigheid in de debriefingssessie

Best zo snel mogelijk na je terugkeer.

Bezorgen van kopie paspoort (met data van aankomst en vertrek) en vliegticket per email aan dios@uhasselt.be

Binnen de maand na terugkeer

 

De uitbetaling van je beurs volgt na correcte en tijdige rapportering en aanwezigheid op de voorbereidings- en debriefingssessie. We trachten deze uitbetaling binnen de maand na je rapportering in orde te brengen.