Logo UHasselt

menu

UHasselt


ACCA assistentenconferentie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ACCA ASSISTENTENCONFERENTIE

ACCA (Assistentenconferentie / Conférence des assistants) biedt een platform, voor en door assisterend wetenschappelijk personeel (`assistenten`), om de verspreiding van rechtswetenschappelijk onderzoek van en naar de verschillende Belgische rechtsfaculteiten, alsook de samenwerking tussen de assistenten van die faculteiten te bevorderen en te promoten. Met het oog daarop wordt elk academiejaar een conferentie georganiseerd, die kadert binnen een vooraf vastgesteld thema, waarop de vermelde assistenten met elkaar en met elkaars rechtswetenschappelijk onderzoek in contact kunnen treden.

Dit academiejaar vindt de Assistentenconferentie plaats op vrijdag 27 mei 2016 op campus Hasselt van de Universiteit Hasselt. De conferentie kadert binnen het thema 'Participatie van de burger in de rechtsorde'.

Voorstellen in de vorm van een abstract kunnen tot 1 april 2016 worden verstuurd naar ulrike.cerulus@uhasselt.be of niels.appermont@uhasselt.be