Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIENAMIDDAG DE NIEUWE WETGEVING BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING


De nieuwe wetgeving betreffende de bevordering van alternatieve geschillenoplossing:
Theorie en praktijk

 

Faculteit Rechten, Universiteit Hasselt

Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht

dinsdag 18 december 2018 om 13.00 uur

 

Met een wet van 18 juni 2018 werden in het Gerechtelijk Wetboek tal van wijzigingen aangebracht die er op gericht zijn alternatieve geschillenoplossing te bevorderen.

Advocaten en gerechtsdeurwaarders worden verplicht de rechtzoekende te informeren over de mogelijkheden tot minnelijke oplossing van geschillen en dienen deze in de mate van het mogelijke te bevorderen.

Aan rechters wordt de taak opgedragen de partijen te verzoenen en zij krijgen hiertoe verschillende mogelijkheden.

Onder bepaalde voorwaarden kan zelfs een verplichte bemiddeling worden opgelegd, tenzij alle partijen zich daar uitdrukkelijk tegen verzetten. De wetgever werkte een hele regeling uit inzake de zogenaamde collaboratieve onderhandelingen.

Tijdens deze studienamiddag worden enkele belangrijke aspecten van de nieuwe wetgeving inzake het bevorderen van alternatieve geschillenoplossing wetenschappelijk toegelicht. Bovendien wordt dieper ingegaan op de vraag wat er in de praktijk nodig is om de doelstellingen van de wet te realiseren.

 

Programma

 

13.00 uur

Ontvangst met koffie

13.30 uur

Gedeeltelijke “paradigmaomslag” bij conflictoplossing en de ethiek die daartoe bijdraagt.
Prof. dr. Eric Lancksweerdt, hoofddocent faculteit Rechten UHasselt

13.50 uur

De nieuwe verplichtingen van de advocaten
Prof. dr. Ken Andries, advocaat en docent faculteit Rechten UHasselt

14.10 uur

De nieuwe verplichtingen van de rechters
Céline Jaspers, doctoraatsbursaal faculteit Rechten UHasselt

14.40 uur

Collaboratieve onderhandelingen
Anne-Sophie D’Herde, advocaat, bemiddelaar en vrijwillig wetenschappelijk medewerkster KULeuven

15.10 uur

Koffiepauze met Limburgse vlaai

15.40 uur

Panelgesprek

 • Deelnemers: Nicolas Jadoul (afdelingsvoorzitter Tongeren R.E.A. Limburg), René Kumpen (advocaat), Alex Tallon (advocaat), Sofie Storms (bemiddelaarster)
 • Moderator: Eric Lancksweerdt
 • Topics volledige panel:
  1. Hoe evalueren de panelleden de nieuwe wet?
  2. Wat is er in de praktijk nodig om de door de wet beoogde doelstelling (alternatieve geschillenoplossing bevorderen) te realiseren?
 • Topics per panellid:
  • Nicolas Jadoul: de wijze waarop alternatieve vormen van geschillenbeslechting binnen de familierechtbank REA Limburg worden gepromoot/geïmplementeerd en de wijze waarop de inleidingskamer van de burgerlijke rechtbank REA Limburg, afdeling Tongeren omgaat met bemiddeling.
  • Rene Kumpen: Als de nieuwe wet een uiting is van een maatschappelijke grondstroom die ethiek rond conflictbeheersing centraal stelt. Hoe vul je dit dan in als advocaat?
  • Alex Tallon: de rol van de advocaat binnen het bemiddelingstraject, zowel tegenover cliënt als tegenover rechtbank. De nadruk moet steeds gelegd worden op het vrijwillig karakter van de bemiddeling.
  • Sofie Storms: is verplichte bemiddeling een goed idee?

16.40 uur

Vragenronde

17.00 uur

Einde

 

Doelgroep

 • bemiddelaars
 • advocaten
 • magistraten

 

Permanente vorming

De studienamiddag is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (3 uren).

Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies, IGO en de Nationale Kamer van Notarissen is in aanvraag.

 

Praktische informatie

 • Datum & tijdstip: dinsdag 18 december 2018 van 13.00-17.00 uur
 • Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
  (betaalparking onder het Kolonel Dusartplein)
 • Aula: Louis Roppe
 • Kostprijs:
  • € 100 excl. btw (incl. catering en documentatiemap)
  • U kunt gebruik maken van de kmo-portefeuille (erkenningsnr. DV.O215745) voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld.
  • UHasselt studenten en UHasselt personeelsleden kunnen gratis deelnemen (online inschrijven is wel verplicht).

 

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier.

 


Contact

Faculteit Rechten
T 011 26 87 67
faculteitrechten@uhasselt.be