Logo UHasselt

menu

Alumni


UHasselt alumni

Alumni

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WELKOMSTWOORD


Beste alumnus,

Hartelijk welkom op de alumniwebsite van de Universiteit Hasselt. Met deze website erkent de Universiteit Hasselt het belang van een goede alumniwerking en tonen we dat willen investeren in ons alumninetwerk. Via de alumniwerking willen we de banden tussen de universiteit en onze oud-studenten aanhalen, uitbouwen en onderhouden. We willen eveneens onze alumni de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te blijven en zo deel uit te maken van een zeer waardevol kennisnetwerk.

Onze alumniwerking groepeert alle afgestudeerden van de EHL (Economische Hogeschool Limburg), het LUC (Limburgs Universitair Centrum) en de Universiteit Hasselt. Deze groep telt ondertussen al meer dan 10.000 afgestudeerden. De Universiteit Hasselt wil niet enkel een toffe herinnering zijn voor haar alumni, maar ook een plaats om naar terug te keren en dit voor zowel vorming, netwerking, sociale activiteiten, enz.

Graag willen we via deze website onze alumni informeren over de wetenschappelijke, onderwijskundige, culturele en sociale activiteiten aan de Universiteit Hasselt. We willen eveneens onze alumni ten dienste zijn. Concreet wil dit zeggen dat we op geregelde tijdstippen activiteiten organiseren, dat we doorlopend vacatures van en voor onze alumni publiceren.

Om onze alumnidatabase up to date te houden rekenen we alvast op uw medewerking. Iedereen kan op basis van zijn persoonlijke gegevens aanloggen en zijn/haar gegevens aanpassen. Op deze manier kunnen we u op de best mogelijke manier informeren en kunnen u en andere alumni sneller en makkelijker met elkaar in contact komen.

We hopen in de toekomst op uw belangstelling te mogen blijven rekenen en hopen eveneens u te ontmoeten op een activiteit van onze alumniwerking. Tenslotte wensen we u veel succes bij het opzoeken van uw alumni-jaargenoten of vrienden via onze database.

Prof. dr. Luc De Schepper
Rector Universiteit Hasselt