Logo UHasselt

menu

UHasselt


Kinder(kans)armoede in Limburg: een debat

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KINDER(KANS)ARMOEDE IN LIMBURG: EEN DEBAT

WOENSDAG 12 februari 2020, aanvang 20u00
Universitaire Campus Diepenbeek, auditorium H6

Programma:

20u00 – 20u10: Welkom namens Kiwanis
20u10 – 20u30: Introductie prof. Ive Marx, hoogleraar UAntwerpen
20u30 – 21u45: Debat geleid door Indra Dewitte (HBVL)

Ive Marx (professor, UAntwerpen)
Noël Slangen (Kinderarmoedefonds KBS)
Fouad Gandoul (politicoloog, expert ACV)
Carolien Vrijens (kinderechtencommissaris)
Charlotte Declerck (professor, UHasselt)

21u45 – 22u00: Voorstelling Habbekrats door Chris Van Lysebetten, directeur Habbekrats

Aansluitend: drankje en napraten

 

Andere informatie: Inkom is 5 EUR.

 


Inschrijven:

 

 


 Personeelsleden

 
 

Externen

 


Informatie over de sprekers:

Prof. Ive Marx

Ive Marx is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral doceert in de opleidingen Sociaal-Economische Wetenschappen en Sociologie. Hij is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, waar hij onderzoek leidt in de domeinen van inkomens- en vermogensongelijkheid, arbeidsmarkt en migratie.

Noël Slangen

Noël Slangen is voorzitter van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijn Stichting, Bestuurslid Hart voor Limburg, columnist en ondernemer.

Fouad Gandoul

Fouad Gandoul is politicoloog en expert binnen ACV Limburg. Hij is daarnaast ook rechter in Sociale Zaken. Hij schrijft opiniestukken over maatschappelijke thema’s.

Caroline Vrijens

Caroline Vrijens is sinds 1 augustus 2019 de Vlaamse kinderrechtencommissaris. Het Kinderrechtencommissariaat is opgericht door het Vlaams Parlement haar activiteiten staan in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Charlotte Declerck

Charlotte Declerck is advocate en professor aan de UHasselt waar ze personen- en samenlevingsrecht doceert in de faculteit Rechten. Ze is auteur van verschillende boeken en artikelen over personen-, familie- en familiaal vermogensrecht en auteursrecht en lid van de Balie van Brussel sinds 2010.


De inkomsten gaan integraal naar Habbekrats – Limburg. www.habbekrats.be

Wat is Habbekrats ?

Een echt warme samenleving bestaat, als jij dat wil! Met deze boodschap startte Habbekrats bijna 28 jaar geleden haar missie. Op korte tijd groeide Habbekrats uit tot een professionele en toonaangevende jeugddienst, die de Universele Rechten van het Kind als maatstaf neemt. Gebaseerd op een vriendschapsverdrag tussen private en publieke partners creëerde Habbekrats een warme gemeenschap, waarin kinderen zich van noord tot zuid welkom en gewaardeerd voelen en zich op eigen tempo kunnen ontplooien. Vandaag telt Habbekrats dertien warme huizen, ‘Jongeren-Trefpunten’ genaamd, die vrij toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Elk huis heeft een dynamisch en origineel aanbod met heel veel ontmoetingskansen en verwondermomenten. Maar Habbekrats fungeert ook als hub tussen jeugdwerk, welzijnswerk en iedereen die positief met jongeren bezig is. Op die manier draagt Habbekrats ook effectief bij aan het psychologisch en emotioneel welbevinden van haar doelgroep. Habbekrats werd voor haar verdienste al meermaals gelauwerd door overheden en partners, maar de mooiste bekroning kreeg Habbekrats van de kinderen zelf die ons in november 2018 de Belgische Kinderrechtenprijs toekenden.