Postgraduaat Biogebaseerde en circulaire economie

Waarom biogebaseerde en circulaire economie studeren aan UHasselt?

Postgraduaat • 20 studiepunten • Nederlandstalig


Wil je bedrijven of overheden begeleiden in de transitie naar een biogebaseerde en circulaire economie?
Wil je biogebaseerde en circulaire, innovatieve waardeketens mee vormgeven en deze maatschappelijk en economisch valoriseren?
Kreeg je de opdracht om een duurzame business case uit te werken voor biogebaseerde en circulaire oplossingen voor huidige consumptie- en productiesystemen, maar je weet niet hoe je dit moet aanpakken?

De onderzoeksgroep Milieueconomie van UHasselt ontwikkelde samen met 14 partners uit Vlaanderen en Nederland dit unieke postgraduaat. Drie modules begeleiden je doorheen je zoektocht naar een duurzame business case voor een biogebaseerde en circulaire economie.

 • State-of-the-art
 • Begeleiding door een sterk netwerk
 • Rendabele investering
UHasselt corporate

Voor wie?

 • Je hebt een bachelor of masterdiploma.
 • Je hebt een technologisch-wetenschappelijke en/of (socio)economische achtergrond.
 • Relevante studiegebieden:
  • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
  • (Toegepaste) economische wetenschappen, incl. handelsingenieur
  • Wetenschappen, toegepaste wetenschappen of toegepaste biologische wetenschappen
  • Industriële wetenschappen en technologie
  • Chemie en chemische technologie
  • Hout-, mode- en textieltechnologie
  • Tuinbouw, Agro- en biotechnologie, Agribusiness
  • Milieutechnologie, milieukunde, milieumanagement en milieucoördinator
  • Productontwikkeling
  • (Dier)geneeskunde en farmaceutische wetenschappen

Het postgraduaat is interessant voor professionals in volgende functies:

 • Milieu- en duurzaamheidscoördinatoren
 • Sustainability Leaders
 • Chief Sustainability Officers
 • Product- en innovatiemanagers
 • Product designers
 • Operations managers
 • Projectingenieurs en projectmanagers
 • Consultants en beleidsadviseurs
 • Onderzoekers
 • R&D professionals
 • Business managers, zaakvoerders en CEO’s

Programma

1 | Kennen
Werkingsprincipes state-of-the-art biogebaseerde en circulaire technologieën

2 | Kunnen
Wetenschappelijk onderbouwde investerings- en beleidsbeslissingen nemen en stakeholders overtuigen

3 | Doen
Een business case uitwerken voor een biogebaseerde of circulaire waardeketen naar keuze

Opbouw*

Het postgraduaat bestaat uit 3 opleidingsonderdelen:

 • Biogebaseerde en circulaire waardeketens (6 SP)
 • Systeem- en duurzaamheidsdenken (6 SP)
 • Business case biogebaseerde en circulaire economie (8 SP)

*Bij de volgende editie (2023-2024) van het postgraduaat kunnen er wijzigingen zijn t.o.v. de hieronder gecommuniceerde inhoud.

Module 1 | Biogebaseerde en circulaire waardeketens

Dit opleidingsonderdeel speelt in op de nood aan technische kennis over respectievelijk de biogebaseerde en circulaire economie. Je leert de belangrijkste werkingsprincipes begrijpen van state-of-the-art biogebaseerde en clean technologies. Tijdens de 10 sessies van deze module worden volgende topics behandeld:

 • Algemene inleiding tot de biogebaseerde en circulaire economie m.b.v. de BIOBUILDER i.s.m. VITO
 • Biobrandstoffen, bioplastics, inhoudsstoffen, natuurvezels en biocomposieten, productie en downstream
 • Processing van algen en insecten
 • Biomimicrie
 • Ecodesign
 • De rol van logistiek in de circulaire economie
 • Beleid m.b.t. biogebaseerde en circulaire economie


Evaluatie

 • Opdrachtenportfolio

Module 2 | Systeem- en duurzaamheidsdenken

Het tweede opleidingsonderdeel speelt in op de vereiste van een duurzaamheidshouding van de professional. Er wordt verwacht dat je oplossingen kan bedenken voor bedrijfsspecifieke vraagstukken in de transitie naar een biogebaseerde en circulaire economie. Het is daarbij van belang dat de oplossing wordt geanalyseerd vanuit een systeem- en duurzaamheidsperspectief. De oplossing moet niet alleen beter zijn voor het milieu of sociale vraagstukken beantwoorden, maar ook de gevolgen voor relevante stakeholders binnen en buiten de waardeketen, en de bestaande productie- en consumptiesystemen moeten worden in kaart gebracht. Gedurende 5 sessies worden volgende onderwerpen behandeld:

 • Levenscyclusanalyse (LCA)
 • Environmental versus social LCA
 • Methodologisch kader en ISO-standaarden
 • Databases en software


Evaluatie

Kritische bespreking (paper) milieu- en maatschappelijke impact biogebaseerde en circulaire oplossing voor huidig productie- en consumptiesysteem op basis van literature review.

Module 3 | Business case

Het derde opleidingsonderdeel vult de nood aan sterkere valorisatie- en transversale competenties in. Je leert denken in nieuwe, circulaire businessmodellen; een techno-economische analyse uitvoeren; en je leert communiceren met belangrijke stakeholders zoals kapitaalverschaffers, buurtbewoners en lokale overheden. Je moet kunnen aantonen dat je beschikt over de vereiste valorisatiecompetenties door een business case uit te werken voor een biogebaseerde en/of circulaire technologie naar keuze. Er worden 10 sessies ingericht m.b.t. de volgende topics:

 • Inleiding m.b.v. Risk and Race
 • Business model en value proposition canvas
 • Circulaire businessmodellen
 • Techno-economische analyse
 • Risico-analyse
 • Pitch training
 • Stakeholder management
 • Business case illustraties


Evaluatie

 • Schriftelijk rapport (60%)
 • Mondelinge pitch en verdediging voor jury (40%)

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

De planning voor de nieuwe editie is nog niet bekend.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw D + externe locaties (n.t.b.)
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt corporate
Locatie
Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Inschrijvingsgeld & subsidies

Het is inschrijvingsgeld is nog niet bekend.

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?

Contacteer ons via see@uhasselt.be

Evaluatie & attestering

Slagen resulteert in een postgraduaat getuigschrift Biogebaseerde en circulaire economie uitgereikt door Universiteit Hasselt.

Vragen?

Marleen Cupers

Functie
Opleidingsmanager

Prof. dr. Tom Kuppens

Functie
Academisch verantwoordelijke

Inschrijven

De inschrijvingen voor de volgende editie van het postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie zijn nog niet geopend.

Indien je interesse hebt in deze opleiding dan kan je vrijblijvend ons interesseformulier invullen.

Wij houden je dan op de hoogte van zodra de inschrijvingen zijn geopend of wanneer een infosessie wordt georganiseerd.