Logo UHasselt

menu

CID


Centrale Informaticadiensten

CID

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ISA ALGEMEEN

De cel ISA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van applicaties ten behoeve van de administratieve informatieverwerking van de universiteit in de domeinen onderwijs, onderzoek en logistiek.
De cel ISA ontwikkelt web- en intranetapplicaties in .NET. De gegevens worden beheerd in een centrale DB2-databank. Er wordt gestreefd naar een optimale integratie van de verschillende processen.

Taken van de cel ISA

 • Beheer centrale DB2-databank
 • Ontwikkeling van applicaties en onderhoud, aanpassingen en uitbreidingen van deze applicaties. Een overzicht van applicaties ontwikkeld voor de verschillende domeinen :
  • Studenten (toekomstige studenten, studentenadministratie, studentenkaarten, mijn studentendossier, alumni, verkiezingen studentenraad,…)
  • Studentenvoorzieningen (huisvesting, studentenjobs, …)
  • Onderwijs (onderwijsaanbod, academische kalender, onderwijsadministratie, databank hoger onderwijs (DHO), examenroosters, onderwijsevaluatie, studietijdmeting, verwerking multiple choice examens,drukopdrachten cursussen,…)
  • Onderzoek (onderzoeksdatabank, contractendatabank, porta mundi, document server,..)
  • Beleid (Organisatiestructuur, beleidsraden,  academisch dossier, verkiezingen personeel, contacten secundair onderwijs, …)
  • Logistiek (bestellingen CID, beheer databank telefooncentrale, dienstreisregister, … )
  • Leveren van informatie, analyses en statistische rapporten voor o.a. beleidsrapporten, visitatiecommissies, kwaliteitsbevragingen, jaarverslagen, input- en outputfinanciering, werkingskredieten, kaderverdeling, … 
 • Ondersteuning van andere projecten : 
  • Ultimo (facility management)
  • onderwijsprogrammatie en -organisatie 
 • Helpdesk voor de gebruikers van deze toepassingen

Nieuwe projecten en aanpassingen aan bestaande applicaties worden besproken in verschillende werkgroepen. De werkgroep studenten- en onderwijsadministratie en de werkgroep onderzoek komen maandelijks samen.

Via de stuurgroep ISA worden de realisaties gerapporteerd naar de verschillende diensten.