Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEDAG CO-OUDERSCHAP VANDAAG EN MORGEN

Studiedag Co-ouderschap
vandaag en morgen

Hasselt - 7 oktober 2016
Kortrijk - 14 oktober 2016

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de wet van 2006 die het verblijfsco-ouderschap als prioritair model heeft ingevoerd organiseren Prof. dr. I. Boone (KU Leuven en KULAK) en Prof. dr. Ch. Declerck (UHasselt) samen twee academische én praktijkgerichte studienamiddagen omtrent actuele en toekomstige ontwikkelingen in het domein van het co-ouderschap. Deze studienamiddagen gaan door op vrijdag 7 oktober 2016 in Hasselt en op vrijdag 14 oktober 2016 in Kortrijk. De organisatoren zijn lid van V.Fam (Vereniging voor Familie & Recht) en van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN (Rethinking legal kinship and family studies in the Low Countries).

Prof. dr. K. Matthijs en Prof. dr. S. Vanassche lichten toe wat sociaalwetenschappelijk onderzoek leert over de evolutie van verblijfsco-ouderschap in Vlaanderen en de effecten op het welzijn van de kinderen en de ouders. Prof. dr. Ch. Declerck analyseert recente rechtspraak over de herziening van de verblijfsregeling. Mevr. L. Dreser geeft weer welke d  uitdagingen zijn bij de toepassing van het hervormde hoorrecht van de minderjarige. De heer A. Van den Bossche bespreekt enkele modellen van ouderschapsplan. Prof. dr. I. Boone duidt de juridische draagwijdte van intentioneel meerouderschap, als nieuwe vorm van co-ouderschap. Mevr. U Cerulus evalueert de rechtspositie van stiefouders. De studienamiddag eindigt met een toespraak van Kamerlid S. Becq.

Alle bijdragen worden opgenomen in een boek uitgegeven door die Keure.

 

Programma

Tijdstip

Topic

13.15 uur

Onthaal

13.45 uur

Verwelkoming door de voorzitter
de heer Bart Van den Bergh, raadsheer hof van beroep Antwerpen

13.50 uur

Meten is weten: bevindingen uit sociaalwetenschappelijk onderzoek over de evolutie van
verblijfsco-ouderschap in Vlaanderen en de effecten op het welzijn van de kinderen en van de ouders

Prof. dr. Koenraad Matthijs, gewoon hoogleraar KU Leuven 
Prof. dr. Sofie Vanassche, docent KU Leuven en postdoctoraal onderzoeker FWO

14.15 uur

Analyse van recente rechtspraak over de herziening van de verblijfsregeling
Prof. dr. Charlotte Declerck, docent UHasselt, advocaat

14.40 uur

Uitdagingen bij de toepassing van het hoorrecht van de minderjarige
Mevrouw Lucia Dreser, Rechter van de familie- en jeugdrechtbank in de
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

15.05 uur

Vragenronde

15.15 uur

Pauze met Limburgse vlaai

15.40 uur

Het ouderschapsplan: bespreking van modellen
De heer Aloïs
 Van den Bossche, notaris te Vorselaar

16.05 uur

Van co-ouderschap naar intentioneel meerouderschap
Prof. dr. Ingrid
 Boone, hoofddocent KU Leuven en KULAK

16.25 uur

De rechtspositie van stiefouders
Mevrouw Ulrik
e Cerulus, doctoranda UHasselt

16.45 uur

Vragenronde

17.00 uur

Slottoespraak
Mevrou
w Sonja Becq, Kamerlid CD&V

17.15 uur

Einde


 

Praktische info

Datum & tijdstip
Vrijdag 7 oktober 2016 van 13.15 uur tot 17.15 uur

Locatie
Universiteit Hasselt
Aula Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Inschrijvingsgeld
De prijs bedraagt € 120 excl. btw en omvat deelname studiedag, documentatie, verslagboek en koffie met gebak.

KMO-portefeuille
U kunt gebruik maken van de KMO-portefeuille voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld. Meer info >

Permanente vorming
De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en door de Nationale Kamer van Notarissen werden aangevraagd.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is goedgekeurd.
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier. Door u in te schrijven, gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden van UHasselt SEE.

 

Meer informatie

Faculteit Rechten
Tel 011/ 26 87 67
Fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be