Logo UHasselt

menu

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen


Actueel

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Corona in Limburg: ervaringen uit de zorg- en welzijnssector.    8 jul 2020

Corona in Limburg: ervaringen uit de zorg- en welzijnssector.
8 jul 2020

Limburg werd extra hard getroffen door corona. Onze zorgprofessionals hebben fantastisch werk geleverd. Niet alleen in de ziekenhuizen en de woonzorgcentra, waar vaak op gefocust werd, maar ook in de vele andere organisaties in onze brede zorg- en welzijnssector.Hoe hebben onze zorg- en welzijnsprofessionals de corona-crisis ervaren? Welke impact had COVID-19 op hun organisatie, hun personeelsleden, patiënten, cliënten en familie? Welke lessen kunnen we vandaag al trekken? Hoe kunnen we ons beter voorbereiden voor de toekomst?

Dit boek met unieke getuigenissen geeft ons een inkijk in ervaringen vanuit de brede Limburgse zorg- en welzijnssector. Het boek start met een voorwoord van minister Wouter Beke. De UHasselt biostatistici zoomen in op de corona cijfers voor Limburg. Aansluitend zijn er getuigenissen van sleutelfiguren uit de brede Limburgse zorg- en welzijnssector: ziekenhuizen, huisartsen, woonzorgcentra, stadsbestuur, thuiszorg, jeugd- en gezinszorg, palliatieve zorg, welzijnswerk, zorg voor personen met beperking, en ook de ervaringen van een risicopatiënt. We sluiten af met enkele nabeschouwingen.Hoewel het beeld vandaag niet volledig is en verdere analyse en diepgaand studiewerk broodnodig zal zijn, vonden we het vanuit UHasselt belangrijk om snel relevante ervaringen te capteren. Zodat die ervaringen al meegenomen kunnen worden voor de toekomst.

Het boek kan u hier digitaal lezen.