Call BOF SMALL RESEARCH PROJECTS - 2/2022

Research

Funding organisation:

Bijzonder OnderzoeksFonds

What?

Het BOF-programma ‘Kleine Onderzoeksprojecten’ voorziet financiering voor projecten met een duur van vier jaar, waarop één mandaat van predoctoraal onderzoeker wordt toegekend inclusief werking (standaard € 5.000).

Dit BOF-programma staat open voor zowel monodisciplinaire projecten als projecten waarin 2 onderzoekers met complementaire expertise samenwerken. Indien er in het BOF Klein Onderzoeksproject 2 PhD’s worden aangevraagd, dienen er twee UHasselt promotoren opgenomen te worden, die aan de voorwaarden voldoen. 

Who?

Om in aanmerking te komen voor het BOF-programma Kleine Onderzoeksprojecten, dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:
 • aanstelling in statuut van docent of hoofddocent aan de UHasselt op het moment van indiening van het project bij het FWO
 • project ingediend vanuit UHasselt-affiliatie bij het FWO op 01.04.2020 en betrokken als promotor 
 • project ingediend vanuit UHasselt-affiliatie bij het FWO op 01.04.2020 en betrokken als copromotor. Het project zal in dat geval beperkt worden tot het luik dat onder u als copromotor valt, u dient ook aan te geven dat het project op deze manier uitgevoerd kan worden. 
Er kan per promotor slechts 1 aanvraag ingediend worden.

Uitsluitingscriteria:
 • Promotoren die bij het FWO een project toegekend hebben gekregen in deze ronde, komen niet in aanmerking voor een BOF Klein Onderzoeksproject (als promotor).
 • Indien u reeds twee lopende BOF-Kleine Projecten heeft, kan u geen nieuwe aanvraag indienen.
 • Indien er in het FWO-project geen personeelsmiddelen voor UHasselt werden aangevraagd, kan het project niet bij het BOF ingediend worden.
 • Het project moet uitvoerbaar zijn door een PhD-student.

Application?

Indieningsmodaliteiten:
Om in aanmerking te komen voor de evaluatie en selectie van de BOF Kleine Onderzoeksprojecten, dient volgende informatie aangeleverd te worden:
 • een kort aanvraagformulier als aanvulling bij het ingediende FWO-project*
 • het FWO review report*
 • de rebuttal op het FWO review report*
 • het FWO rapport*
 • eventuele feedback op het FWO rapport
*verplicht aan te leveren.

Enkel dossiers waarvoor we dit formulier, samen met de rebuttal en feedback van het FWO ontvangen, worden voorgelegd aan de Onderzoeksraad voor evaluatie.
De deadline voor indiening van de aanvraag is 01.02.2022, 12u00.

!! Mocht u op dat moment het reviewrapport van het FWO nog niet ontvangen hebben, gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen.

Regulations?

Meer informatie met betrekking tot dit BOF-programma kan u terugvinden op de website en in de interne richtlijnen op het intranet.
 
 

More information?

Specifieke vragen kan u richten aan BOF@uhasselt.be.

Deadline intern

01.02.2022

Contact Hasselt University?

E-mail lieve.tulleneers@uhasselt.be

Tel. +3211269041

Back to the Calls - international overview