Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KANDIDAATSTELLING EN VOORWAARDEN

Algemene infobrochure

Algemene informatie over studeren en stage doen in het buitenland (kandidaatstelling- en selectieprocedure, voorbereiding, etc.) kan je terugvinden in onze brochure.

Meer informatie over de beurzen en andere praktische aangelegenheden kan je hier terugvinden.

Specifieke voorwaarden per faculteit/opleiding

Elke opleiding bepaalt zelf op welk niveau (bachelor-master) een buitenlands studie/stageverblijf mogelijk is.
Meer informatie kan je terugvinden in onderstaande infobundels.

Faculteit Architectuur & Kunst

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen

Faculteit Geneeskunden en levenswetenschappen

Faculteit Rechten

School voor Mobiliteitswetenschappen

Faculteit Wetenschappen


Kandidaatstelling 

Stel je kandidaat voor een buitenlandverblijf via je UHasselt studentendossier! Consulteer eerste de voorwaarden (zie supra) alvorens je kandidaat te stellen. Meer info over de online kandidaatstellingsprocedure kan je terugvinden in de handleiding.

Deadline: 20 februari


Informatie over bestemmingen per opleiding 

Meer info over de bestemmingen kan je terugvinden in de voorwaardenbundel (zie supra) of kan je opvragen bij je facultaire coördinator internationalisering.