Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NA JE UHASSELT STUDIES

Onderzoek verrichten in het buitenland is een opportuniteit om je te oriënteren op de internationale arbeidsmarkt, je academische kennis aan te vullen met praktijkervaring, je talen te verbeteren en de werkethiek van het gastland te leren kennen.


Door het creëren van een bijkomende financieringsmogelijkheid voor doctoraten rond de ontwikkelingsproblematiek, wil VLIR-UOS enerzijds de wetenschappelijke expertise inzake ontwikkelingssamenwerking aanwezig binnen de Vlaamse universiteiten handhaven en vergroten, en anderzijds werken aan de verjonging van de expertengroep. Bovendien wordt de plaats van de ontwikkelingsproblematiek op de onderzoeksagenda van Vlaamse universiteiten op deze manier verzekerd. Ieder jaar stelt VLIR-UOS daarom doctoraatsbeurzen voor afgestudeerden aan een Vlaamse universiteit ter beschikking. 

Meer informatie kan u vinden op de VLIR-UOS website.

Indien je na je UHasselt studies nog een doctoraatsopleiding wil doen in de V.S., dan kan je een beurs hiervoor aanvragen via The Fulbright Commission of via The Belgian American Education Foundation. Beide instanties kennen jaarlijks studie- en onderzoeksbeurzen toe voor de Verenigde Staten.

Meer informatie over de Fulbright beurzen kan je terugvinden op hun website. De deadline voor kandidaatstelling is 1 december (voor vertrek in het academiejaar nadien).

Meer informatie over de BAEF beurzen, kan je terugvinden op hun website. De deadline voor kandidaatstelling is 31 oktober (voor vertrek in het academiejaar nadien).


In dit financieringsoverzicht kan u beursmogelijkheden terugvinden om verder te studeren en onderzoek te verrichten in het buitenland. Voor meer informatie kan u ook contact opnemen met de dienst internationalisering (dios@uhasselt.be). .