Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TIJDENS JE UHASSELT STUDIES

Wil je graag de aula’s van de UHasselt eens een tijdje vaarwel zeggen en een buitenlandse ervaring opdoen? Sommige opleidingen bieden je de mogelijkheid om je bachelor of masterproef (gedeeltelijk) in het buitenland te doen.

Algemene principes:

  • de buitenlandse studieperiode is geïntegreerd in je opleiding, dus (in principe) geen studieduurverlenging;
  • je krijgt academische erkenning van de buitenlandse studieperiode voor je diploma aan de UHasselt. Dit impliceert dat je vooraf een studieprogramma opmaakt dat je aan de gastinstelling zal volgen en dat je dit voor vertrek ter goedkeuring voorlegt aan je faculteit;
  • elke opleiding bepaalt zelf op welk niveau (bachelor-master-doctoraat) een buitenlands verblijf mogelijk is en gedurende welke periode. Informeer je hierover bij de coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding;
  • je schrijft in voor een diplomacontract aan de UHasselt, d.i. voor een studieprogramma dat leidt tot een diploma. Hierdoor heb je vrijstelling van inschrijvingsgeld aan de gastinstelling;
  • je krijgt organisatorische en administratieve ondersteuning van de UHasselt en je gastinstelling.

De kandidaatstelling gebeurt via je studentendossier (luik exchange), waar je ook de bestemmingen kan raadplegen die voor jouw opleiding beschikbaar zijn. De deadline voor kandidaatstelling is 20 februari.

Nuttige links

- Informatie over kandidaatstelling en voorwaarden

- Praktische informatie m.b.t. uitwisselingen

- Handleiding voor uitwisselingsstudenten


Er bestaan diverse beurzen om je buitenlands verblijf (gedeeltelijk) mee te financieren.


Erasmus is een onderdeel van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Eén van de hoofddoelstellingen van Erasmus is het stimuleren van de mobiliteit van studenten en docenten binnen het hoger onderwijs tussen de deelnemende landen.

De Europese Commissie kende het Erasmus Charter for Higher Education toe aan zowel de UHasselt als de tUL voor de volledige Erasmus+ programma periode 2014-2020. Het Charter en het Erasmus Policy Statement kan u hier raadplegen:
- Erasmus Charter for Higher Education UHasselt en Erasmus Policy Statement UHasselt
- Erasmus Charter for Higher Education tUL en Erasmus Policy Statement tUL

 Je verblijft dan gedurende minstens 2 maanden tot maximaal een volledig academiejaar in één van de deelnemende landen (28 EU lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Turkije, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). Voor meer informatie over de mogelijkheden binnen je opleiding, kan je contact opnemen met de coördinator internationalisering van je opleiding

De coördinator internationalisering van je opleiding staat - in overleg met de opleiding - in voor de selectie van de kandidaten en stelt een rangschikking op van de geselecteerden. Deze rangschikking bepaalt de volgorde waarin de Erasmusbeurzen worden toegekend.


Meer algemene informatie over Erasmus+ en Erasmus is beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Erasmus Belgica is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap om de mobiliteit van de studenten en docenten hoger onderwijs tussen de Gemeenschappen van België te bevorderen. Het initiatief is er gekomen met steun van het Prins Filipsfonds.

Een internationale ervaring is vaak een fundamentele eis die werkgevers aan kandidaten voor een functie stellen. Door zijn bijzondere structuur biedt België studenten het unieke voordeel dat zij binnen de landsgrenzen een "internationale" ervaring kunnen opdoen. De deelnemende universiteiten en hogescholen dienen hiervoor bilaterale overeenkomsten af te sluiten met de partners van de andere Gemeenschap.

Doel is de studenten of hogeschoolstudenten de mogelijkheid te geven om een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap door te brengen. Het moet de studenten de kans geven via hun studie zich effectief te integreren in de taal en de cultuur van een andere Gemeenschap van België en hen de mogelijkheid bieden zich aan te passen aan een andere omgeving en een andere mentaliteit.

Alles verloopt in grote lijnen volgens dezelfde principes als het Europese Erasmus programma. Voor meer info over voorwaarden, kandidaatstellingsprocedures, handleidingen, etc., kijk op de Erasmus pagina.

Voor meer informatie kan je terecht bij Lieselot Peeters van de dienst internationalisering.

Het doel van het Priority Country Programme is de promotie van studentenuitwisseling (bachelor/master) tussen Vlaanderen en een aantal prioritaire landen, nl. Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Rusland, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika. Er worden beurzen voorzien voor mobiliteiten (studie en/of stage en/of onderzoek in het kader van een bachelor- of masterproef) van 1 maand tot 1 jaar.

Voor de studenten is een beurs voorzien van 650 euro/maand (max. 2600 euro) en een tussenkomst in de reiskosten (320 euro voor Turkije, Marokko en Rusland en 1100 euro voor de andere bestemmingen). Voor studenten uit kansengroepen is een extra beursbedrag voorzien van 200 euro/maand.

Heb je interesse? Contacteer dan de coördinator internationalisering van je opleiding. Elke opleiding bepaalt zelf welke studenten zij in aanmerking laat komen om zich kandidaat te stellen en gedurende welke periode studenten naar het buitenland kunnen gaan.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst internationalisering (dios@uhasselt.be). 

 

VLIR-UOS & Universiteit Hasselt voorzien op jaarlijkse basis reisbeurzen voor studenten die in het kader van een stage of (thesis)onderzoek een reis naar een ontwikkelingsland willen ondernemen. Wij steunen dat je een "Global Citizen" wil worden en je employability skills op deze manier uitbreidt.

Studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen een aanvraag indienen voor een beurs ter waarde van €1.000. Daarvoor moet de student op zoek gaan naar een Vlaamse en een lokale promotor ter ondersteuning van het (onderzoeks)project. 

Indien je een Vlaamse student bent aan de UHasselt en graag meer wil weten over de mogelijkheden om binnen het kader van je stage of thesis en met behulp van een reisbeurs naar het Zuiden te gaan, neem dan gerust contact op met Sofie Ignoul

Hier vind je alle info over aanvraag, voorbereiding,... van je Zuidbeurs!

Je kan ook steeds terecht op de website van VLIR-UOS voor de specifieke richtlijnen omtrent het aanvragen van deze beurzen.

De Vlaamse overheid kent generieke beurzen voor mobiliteit buiten Europa toe aan studenten uit opleidingen op bachelor, master, of doctoraatsniveau. De mobiliteit bedraagt minimum 1 maand (minimum 5 credits) en maximum 12 maanden. De beurs bedraagt 650 euro/maand en er wordt een bijkomende vergoeding voor reiskosten voorzien, alsook een bijkomend bedrag per maand (200 euro) voor studenten uit kansengroepen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst internationalisering (dios@uhasselt.be).