Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NA JE UHASSELT STUDIES

Een internationale stage is een opportuniteit om je te oriënteren op de internationale arbeidsmarkt, je academische kennis aan te vullen met praktijkervaring, je talen te verbeteren en de werkethiek van het gastland te leren kennen.


Alumni van Vlaamse Hogeronderwijsinstellingen (BA, MA, ManaMa, PhD) kunnen voor een stage in de E.U. van max. 12 maanden (met aftrek van het aantal maanden Erasmus studie/stage-uitwisseling tijdens je huidige studiecyclus) beroep doen op een Erasmus+ beurs. De beursbedragen liggen vast volgens het gekozen land (335 €, 385 € of 435 € per maand). Je stageplaats zoek je zelf, enkel dan zal de stage qua bestemming, bedrijfscultuur, inhoud & periode overeenstemmen met jouw wensen.

Afgestudeerden kunnen zich kandidaat stellen door de procedure te volgen op volgende website: http://www.reconfirm.eu/nl/eu-beurzen/erasmus/

Selectiecriteria

  • Kandidaten hebben een bachelor, master, manama of PhD diploma behaald aan een Vlaamse HOI
  • Kandidaten hebben op het moment dat ze de stage aanvangen, geen regulier arbeidscontract (gehad). Studentencontract is wel toegelaten. 
  • Bestemmingen: bedrijven in de EU lidstaten, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije of de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
  • Duurtijd stage: minimum 60 dagen, max. 12 maanden  (met aftrek van het aantal maanden Erasmus studie/stage-uitwisseling tijdens je huidige studiecyclus)
  • Voor een beurs voor stage in de loop van 2015-2016: het is noodzakelijk aan te melden vóór je je eindresultaat ontvangt. Na het afstuderen kan men deze beurs voor stage na de studie immers niet meer aanvragen. De beurzen worden toegekend in volgorde van aanvraag, tot het budget is uitgeput.

Hoe appliceren?

Aanmelden voor deze beurzen gebeurt via Reconfirm, het Vlaams stageplatform voor internationale stagemobiliteit na de studies.

De registratie gebeurt via volgende stappen:

- Ga naar www.reconfirm.eu/nl en klik studenten > online registreren > enkele velden invullen waarna je toegang krijgt tot het applicatiesysteem en het afprinten en opladen van het registratieformulier. Dit doe je voor de deadline.

- Als je een stageplaats gevonden hebt, vervolledig je je applicatie in je persoonlijk online aanvraagdossier. Dit kan evt. nog na je afstudeerdatum.

Interesse? Registreer je dan voor je afstudeert via deze link.

 Voor meer informatie, contacteer Lieselot Peeters van de dienst internationalisering.

De meeste internationale organisaties bieden de mogelijkheid om een aantal maanden stage te lopen. Veelal zijn deze stages onbetaald. Dit gegeven, gecombineerd met de vaak hoge kosten van levensonderhoud in de steden waar deze organisaties gevestigd zijn, vormt een ernstige financiële drempel om internationale ervaring bij multilaterale organisaties te verwerven. Aangezien dergelijke stages vaak het begin zijn van een latere carrière in internationale instellingen, wil de  Vlaamse overheid extra kansen bieden aan  Vlaamse studenten of mensen die aan het begin van hun loopbaan staan. Het stagefinancieringsprogramma draagt op die wijze bij tot de wereldwijde verspreiding van de Vlaamse expertise en de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid in de internationale organisaties. Bovendien ontstaat er een netwerk van contactpersonen voor het Vlaamse internationale beleid.

Wie komt in aanmerking?

De subsidie is bedoeld voor kandidaten die:
- jonger dan 35 jaar op de startdatum van de stage
- een stageaanbod hebben bij een internationale organisatie
- houder zijn van een einddiploma, behaald aan een instelling van secundair onderwijs of hoger
  onderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

Procedure?

- De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats. Indien hij of zij voldoet aan bovenvermelde criteria, kan de kandidaat elektronisch een subsidieaanvraag indienen bij het Departement internationaal Vlaanderen. De subsidieaanvraag moet ten vroegste zes maanden en uiterlijk één dag voor de aanvang van de stage ingediend worden.

- De aanvraag voor een subsidie moet gebeuren via het aanvraagformulier, dat samen met de vereiste bijlagen elektronisch toegestuurd wordt aan: stages@vlaanderen.be


Welke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring?

- reiskosten voor de heen- en terugreis: vergoed met een forfaitair bedrag (200 euro binnen Europa,  500 euro buiten Europa) , met uitzondering van stages in België
- kosten verbonden aan het levensonderhoud: berekening op basis van een forfaitair maandbedrag per bestemming.

Extra informatie: http://www.vlaanderen.be/int/flanders-trainee-programme