Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TIJDENS JE UHASSELT STUDIES

Wil je graag de aula’s van de UHasselt eens een tijdje vaarwel zeggen en een buitenlandse ervaring opdoen? Sommige opleidingen bieden je de mogelijkheid om je stage in het buitenland te doen.

Algemene principes:

  • de buitenlandse studieperiode is geïntegreerd in je opleiding, dus (in principe) geen studieduurverlenging;
  • je krijgt academische erkenning van de buitenlandse studieperiode voor je diploma aan de UHasselt. Dit impliceert dat je vooraf een studieprogramma opmaakt dat je aan de gastinstelling zal volgen en dat je dit voor vertrek ter goedkeuring voorlegt aan je faculteit;
  • elke opleiding bepaalt zelf op welk niveau (bachelor-master-doctoraat) een buitenlands verblijf mogelijk is en gedurende welke periode. Informeer je hierover bij de coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding;
  • je schrijft in voor een diplomacontract aan de UHasselt, d.i. voor een studieprogramma dat leidt tot een diploma;
  • je krijgt organisatorische en administratieve ondersteuning van de UHasselt en je gastinstelling.

De kandidaatstelling gebeurt via je studentendossier (luik exchange), waar je ook de bestemmingen kan raadplegen die voor jouw opleiding beschikbaar zijn. De deadline voor kandidaatstelling is 20 februari.


Nuttige links

- Informatie over kandidaatstelling en voorwaarden

- Praktische informatie m.b.t. uitwisselingen

- Handleiding voor uitwisselingsstudenten


Er bestaan diverse beurzen om je buitenlands verblijf (gedeeltelijk) mee te financieren.


Erasmus is een onderdeel van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Eén van de hoofddoelstellingen van Erasmus is het stimuleren van de mobiliteit van studenten en docenten binnen het hoger onderwijs tussen de deelnemende landen.

De Europese Commissie kende het Erasmus Charter for Higher Education toe aan zowel de UHasselt als de tUL voor de volledige Erasmus+ programma periode 2014-2020. Het Charter en het Erasmus Policy Statement kan u hier raadplegen:
- Erasmus Charter for Higher Education UHasselt en Erasmus Policy Statement UHasselt
- Erasmus Charter for Higher Education tUL en Erasmus Policy Statement tUL

Je verblijft dan gedurende minstens 2 maanden tot maximaal een volledig academiejaar in één van de deelnemende landen (28 EU lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Turkije, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). Voor meer informatie over de mogelijkheden binnen je opleiding, kan je contact opnemen met de coördinator internationalisering van je opleiding.

De coördinator internationalisering van je opleiding staat - in overleg met de opleiding - in voor de selectie van de kandidaten en stelt een rangschikking op van de geselecteerden. Deze rangschikking bepaalt de volgorde waarin de Erasmusbeurzen worden toegekend.


Meer algemene informatie over Erasmus+ en Erasmus is beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Erasmus Belgica is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap om de mobiliteit van de studenten en docenten hoger onderwijs tussen de Gemeenschappen van België te bevorderen. Het initiatief is er gekomen met steun van het Prins Filipsfonds.

Een internationale ervaring is vaak een fundamentele eis die werkgevers aan kandidaten voor een functie stellen. Door zijn bijzondere structuur biedt België studenten het unieke voordeel dat zij binnen de landsgrenzen een "internationale" ervaring kunnen opdoen. De deelnemende universiteiten en hogescholen dienen hiervoor bilaterale overeenkomsten af te sluiten met de partners van de andere Gemeenschap.

Doel is de studenten of hogeschoolstudenten de mogelijkheid te geven om een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap door te brengen. Het moet de studenten de kans geven via hun studie zich effectief te integreren in de taal en de cultuur van een andere Gemeenschap van België en hen de mogelijkheid bieden zich aan te passen aan een andere omgeving en een andere mentaliteit.

Alles verloopt in grote lijnen volgens dezelfde principes als het Europese Erasmus programma. Voor meer info over voorwaarden, kandidaatstellingsprocedures, handleidingen, etc., kijk op de Erasmus pagina.

Voor meer informatie kan je terecht bij Lieselot Peeters van de dienst internationalisering.

Het doel van het Transition Fellowship Program is de promotie van studentenuitwisseling (bachelor/master) tussen Vlaanderen en 4 landen in transitie, nl. Brazilië, Marokko, Zuid-Afrika en Turkije. Er worden beurzen voorzien voor mobiliteiten (studie en/of stage) van 1 maand tot 1 jaar.

Transition verkiest een uitwisseling van twee studenten in een kader van een duo-project, maar enkel uitgaande mobiliteit vanuit Vlaanderen wordt ook aanvaard. Voor Brazilië zijn enkel beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten (niet voor de Braziliaanse studenten). Voor Turkije is enkel korte mobiliteit (1 of 2 maanden) toegestaan.

Voor de studenten is een beurs voorzien van 650 euro/maand (max. 2600 euro) en een tussenkomst in de reiskosten (320 euro voor Turkije en Marokko, 1100 euro voor Brazilië en Zuid-Afrika). Voor studenten uit kansengroepen is een extra beursbedrag voorzien van 200 euro/maand.

Heb je interesse? Contacteer dan de coördinator internationalisering van je opleiding. Elke opleiding bepaalt zelf welke studenten zij in aanmerking laat komen om zich kandidaat te stellen en gedurende welke periode studenten naar het buitenland kunnen gaan.

Voor meer informatie kan je terecht bij Liesbeth Oeyen van de dienst internationalisering.

Het Departement Onderwijs en Vorming stelt opnieuw een aantal beurzen (van elk €7.500) ter beschikking van studenten van de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen om een stage, seminaries en andere activiteiten te volgen die aangeboden worden door het Washington Center (topics: advocacy, arts, business, law and criminal justice, management, information technology, global trade, media and communications and political science). De stage duurt 15 weken (één semester).

‘The Washington Center’ is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt. Het heeft reeds aan studenten van honderden hogescholen en universiteiten in de wereld uitdagende kansen geboden om te leren en te werken in Washington D.C.

De geraamde kostprijs voor deelname bedraagt:
- Program fee: $7, 998
- Housing: $5,600
- Application fee: $125
- Visa fee: $160
- Health insurance ($50/month), airfare, living expenses/week (estimated $250/week)

Meer informatie kan je ook terugvinden in de Programme Guide. Voorbeelden van stages kan u terugvinden in deze folder.

Heb je interesse? Contacteer dan je facultaire coördinator internationalisering. Elke opleiding bepaalt zelf welke studenten zij in aanmerking laat komen om zich kandidaat te stellen (voorwaarde opgelegd door TWC: de student moet op het moment van de stage ingeschreven zijn aan de UHasselt als 3de bachelor student (eventueel met nog een aantal niet verworven SP uit de 2de bachelor), masterstudent of doctoraatsstudent. De student dient een gewogen percentage van minstens 68% te hebben behaald).

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij Liesbeth Oeyen van de dienst internationalisering.

Meer info:

The Washington Center experience

Internship program experience (video)

Internship program components (video)

Housing, leadership forum, and more

Info graphic

VLIR-UOS & Universiteit Hasselt voorzien op jaarlijkse basis reisbeurzen voor studenten die in het kader van een stage of (thesis)onderzoek een reis naar een ontwikkelingsland willen ondernemen. Net als in de rest van Vlaanderen kent deze formule de laatste jaren een toenemend succes. Met dit reisbeurzenprogramma wil VLIR-UOS Vlaamse studenten de kans geven om terreinervaring op te doen binnen een academische context. Daar waar er vroeger nog vaak beurzen onbenut bleven, ligt het aantal aanvragen vandaag helaas hoger dan het beschikbare aanbod. Studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen een aanvraag indienen voor een beurs ter waarde van €1.000. Daarvoor moet de student op zoek gaan naar een Vlaamse en een lokale promotor ter ondersteuning van het (onderzoeks)project. Ook aan de eigen instelling wordt de student grondig voorbereid met praktische en inhoudelijke informatie. De Vlaamse universiteiten en hogescholen staan in voor de selectie en het beheer van de beurzen, terwijl VLIR-UOS de financiering van de beurzen op zich neemt evenals de verantwoordelijkheid voor het programmakader.

 

Indien je student bent aan de UHasselt en graag meer wil weten over de mogelijkheden om binnen het kader van je stage of thesis en met behulp van een reisbeurs naar het Zuiden te gaan, neem dan gerust contact op met Sofie Ignoul. Je kan ook steeds terecht op de website van VLIR-UOS voor de specifieke richtlijnen omtrent het aanvragen van deze beurzen.