Logo UHasselt

menu

Faculteit Architectuur en Kunst


Over de faculteit architectuur en kunst

Over de faculteit architectuur en kunst

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FAQ

1. Hoeveel studenten telt de opleiding?

  Architectuur Interieurarchitectuur
Studenten nieuw gestart in AJ1819 (generatiestudenten) 78 42
Totaal aantal studenten ingeschreven in AJ1819 (Bachelor) 235 144
Totaal aantal studenten ingeschreven in AJ1819 (Master) 103 NL MA: 45
ENG MA: 13
TOTAAL aantal studenten AJ1819 338 202
Studenten afgestudeerd in AJ1718 (Masterdiploma behaald) 43 NL MA: 32
ENG MA: 5

Totaal aantal studenten ARK (architectuur + interieurarchitectuur), verspreid over de verschillende jaren: ca. 550 (totaal aantal studenten UHasselt: ca. 6500).

Er starten jaarlijks ong. 80 studenten in eerste bachelor architectuur en 50 studenten in eerste bachelor interieurarchitectuur. De hoorcolleges volg je in ‘grote’ groep (alle studenten van dat jaar samen), voor de ontwerpstudio’s, de werkzittingen voor de theorievakken en de practica worden de studenten opgedeeld in groepjes van ong. 20-25. Dit zorgt ervoor dat er veel mogelijkheden zijn tot persoonlijke begeleiding, actieve deelname en interactie (zowel tussen studenten onderling als tussen studenten en docenten).

2. Waarom zou ik kiezen voor architectuur of interieurarchitectuur aan de UHasselt en niet aan een andere Vlaamse universiteit?

De faculteit Architectuur en kunst heeft de volgende troeven: 

 • Focus op individuele, constructieve, begeleiding; relatief kleine opleiding/geen grote studentenaantallen: nauw contact tussen studenten onderling, tussen studenten en docenten, studenten en ontwerpbegeleiders enz. 
 • Dromen/creatief denken/experimenteren gekoppeld aan realiteitszin/real life problemen (ontwerpen voor échte mensen in échte levensomstandigheden) en aan vakmanschap/métier/handmatig werken (bv. leren schetsen met de hand, naast het leren schetsen m.b.v. computerprogramma’s); nauwe band met het werkveld (bv. ontwerpbegeleiders die naast het onderwijs ook als (interieur)architect in de praktijk staan) en lopend onderzoek (o.a. door nauwe band onderwijs-onderzoeksgroep ArcK in de faculteit)
 • Maatschappelijk engagement: bouwen aan de leefomgeving/een kwaliteitsvolle leefinrichting van iedereen, ontwerpproblemen gericht op maatschappelijk relevante thema’s + daarnaast: blik verruimen: regionale verankering, maar met tegelijkertijd blik op de wereld (zie ook internationalisering hieronder)
 • Opleiding tot ontwerper, maar daarnaast ook tot onderzoeker en manager (bv. voor wat betreft dat laatste: in elke opleiding minstens 1 vak management aanwezig; daarnaast mogelijkheid om bijkomend opleidingsonderdelen rond ondernemen op te nemen in het studieprogramma: “Ondernemerszin” + nieuw vanaf AJ1718: “Bouwstenen van een businessplan’ en “Opstellen van een businessplan” )
 • Mix aan werkvormen: individueel begeleide projecten in de ontwerpstudio, hoorcolleges in grote groepen, oefeningen in kleine groepen, uitstappen, studiereizen, stages, seminaries…
 • De mogelijkheid om binnen de opleiding je eigen interesses te volgen: bv. keuze tussen verschillende seminaries (beelding, bouwkundig concept, mens en cultuur en stedenbouw) en ontwerpstudio’s in de master architectuur; keuze tussen de verschillende domeinen in de master interieurarchitectuur (retail design, herbestemming, meubel/wonen of scenografie), de mogelijkheid om het onderwerp van je masterproef individueel te bepalen…
 • Verschillende mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen: studieverblijf in het buitenland onder de vorm van Erasmus, maar ook: buitenlandse projectstage, summer schools, keuze voor internationale ontwerpstudio (bv. Vietnam en Tanzania), euregionale workshops in de bachelor (bv. Trier, Luik), jaarlijkse studiereizen, keuze voor internationale master interieurarchitectuur enz. → dus zowel sterke internationale als euregionale inbedding
 • Ligging: Hasselt studentenstad met o.a. uitgebreid cultuuraanbod (Z33, CIAP, Muziekodroom, CC …), sport, ontspanning…
 • ...

Ter info waar er (in Vlaanderen) (interieur)architectuuropleidingen zijn:

Academische bachelor en master: 

 • Universiteit Hasselt
 • Sint-Lucas (campus Gent en campus Brussel)
 • Universiteit Antwerpen 

Professionele bachelor

 • Interieurvormgeving
 • Thomas More (Mechelen)
 • LUCA School of Arts (campus Gent en campus Brussel)
 • Hogeschool Gent, KASK-Koninklijk Conservatorium 
 • Toegepaste architectuur (Howest Brugge + Thomas More Mechelen)

! Voor beide professionele bacheloropleidingen is er een schakelprogramma voorzien naar de master interieurarchitectuur resp. architectuur aan de UHasselt

3. Hoeveel wiskunde moet ik gevolgd hebben? Kan ik de opleiding volgen als ik geen 4u wiskunde heb gevolgd?

Voor architectuur wordt aangeraden dat een leerling 4u wiskunde in het middelbaar gehad heeft. Dit biedt echter geen garantie op slagen, net zoals iemand met een vooropleiding met minder wiskunde toch een mooi parcours kan afleggen binnen de opleiding. Veel hangt af van de motivatie en inzet van de student. Wel is het zo dat een zekere basis in wiskunde en wetenschappen mooi meegenomen is, aangezien er toch wel wat analytisch en abstract denkvermogen van de student verwacht wordt. Wie minder dan 4u wiskunde per week gehad heeft in het middelbaar en maar een beperkte basis voor wetenschappen heeft wordt sterk aangeraden deel te nemen aan de septembercursus wiskunde resp. bouwchemie (of beide). Ook wie zijn kennis van wiskunde of wetenschappen wil opfrissen is welkom. Meer info, zie http://www.uhasselt.be/Septembercursussen 

Voor interieurarchitectuur is het aantal uren wiskunde in je vooropleiding minder belangrijk, maar ook voor deze opleiding is een zekere mate van analytisch en abstract denkvermogen en een basis in wetenschappen nodig. Wie maar een beperkte basis in wetenschappen heeft wordt sterk aangeraden deel te nemen aan de septembercursus bouwchemie. Ook wie zijn kennis van wetenschappen wil opfrissen is welkom. Meer info, zie http://www.uhasselt.be/Septembercursussen 

4. Met welke vooropleiding heb ik de beste slaagkansen?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven: beide opleidingen (architectuur en interieurarchitectuur) zijn heel erg veelzijdig. Een student die een goed parcours wil afleggen is dus best van veel markten thuis: je moet zin hebben om creatief bezig te zijn en met je handen te werken, je beschikt over een goede dosis technisch en analytisch inzicht, maar evenzeer ben je geboeid door mens- en cultuurwetenschappen. In de opleiding werk je vaak in groep, maar je gaat ook individueel aan de slag. Het is ook belangrijk om goed te kunnen plannen en bij momenten hard te willen werken. Daarnaast vormen een communicatief vermogen, een open geest en een geëngageerde instelling zeker een pluspunt.

5. Wat als ik geen creatieve vooropleiding gehad heb, ga ik de opleiding dan kunnen? ("Moet ik al kunnen tekenen"?)

Beide opleidingen starten in de veronderstelling dat elke student nog moet leren tekenen. Een beetje aanleg of ervaring is mooi meegenomen, maar het uitgangspunt is dat iedereen kan leren tekenen. De lessen beginnen dus van nul, maar bouwen wel vrij snel op. Oefenen zal dus de boodschap zijn. Praktijklessen met regelmatige feedback en individuele begeleiding helpen de student hierbij.

6. Wat is het verschil tussen interieurarchitectuur (IAR) en architectuur (AR)?

Je kunt de verschillen op meerdere niveaus beoordelen:

- focus:
Hoewel te kort door de bocht, zou je kunnen stellen dat een architect eerder ‘van buiten naar binnen’ werkt, daar waar een interieurarchitect vertrekt van binnenuit (bij het interieur).

Ook de schaal van de projecten kan nogal verschillen. Ruwweg kan je stellen dat een architect op grotere schaal (vb op stedenbouwkundig niveau) werkt dan een interieurarchitect (vb een individuele ruimte). Dit onderscheid mag echter niet té strikt opgevat worden. Interieurarchitecten kunnen ook betrokken zijn bij erg grootschalige projecten en omgekeerd voor architecten.

Bovendien doet een interieurarchitect veel meer dan enkele ‘decoreren’ zoals de televisieprogramma’s ons wel eens doen geloven. Het is de taak van interieurarchitecten om ons verblijf in een interieur (een intieme woonruimte, een tentoonstellingsruimte, een publieke plek, een ontmoetingscentrum,…) zo aangenaam en waardevol mogelijk te maken, waarbij het mooie verzoend wordt met het functionele en waarbij de gebruiker steeds centraal staat. Dit is een erg complexe taak.

- opleidingsprogramma:

IAR: 1 masterjaar  < > AR: 2 masterjaren

AR: meer nadruk op bouwtechnische aspecten (wetenschappen en wiskunde)

IAR: specialisatie mogelijk in vier domeinen: retail design, meubel/wonen, scenografie, herbestemming. <> AR: specialisatie in bouwkunde, stedenbouw, beelding of mens & cultuur

7. Wat leer ik wanneer ik interieurarchitectuur volg? (ruimere opleiding dan het naïeve beeld op basis van bv tv programma's).

Een interieurarchitect doet veel meer dan enkele ‘decoreren’ zoals de televisieprogramma’s ons wel eens doen geloven. Het is de taak van interieurarchitecten om ons verblijf in een interieur (een intieme woonruimte, een tentoonstellingsruimte, een publieke plek, een ontmoetingscentrum,…) zo aangenaam en waardevol mogelijk te maken, waarbij het mooie verzoend wordt met het functionele en waarbij de gebruiker steeds centraal staat. Dit is een erg complexe taak. Dit vraagt kennis en vaardigheden uit heel verscheiden domeinen: creativiteit en handvaardigheid, kennis over constructie en materialen, over mens- en cultuurwetenschappen, …

Studenten die een opleiding interieurarchitectuur volgen, kunnen ervoor kiezen om zich in het masterjaar te focussen op een specifiek domein van hun interesse: retail design, herbestemming, meubel/wonen of scenografie. Een interieurarchitect kan dus werkzaam zijn in allerhande contexten en domeinen.

8. Vind ik gemakkelijk werk met een diploma architectuur of interieurarchitectuur? 

Voor architecten en interieurarchitecten is er een waaier aan beroepsmogelijkheden (zie brochure). Lang niet alle architecten komen terecht in een architectenbureau en lang niet alle interieurarchitecten starten als zelfstandig interieurarchitect. Doorheen de opleiding ontdek je stilaan waar je interesses en sterktes liggen. Door gerichte keuzes te maken in je vakkenpakket kan je op die manier je toekomst een beetje sturen in de richting die jou het beste ligt.

9. Kan ik naar het buitenland gaan tijdens de opleiding? 

Zeker. De faculteit werkt hard aan haar internationale aanbod. Studenten kunnen op internationale uitwisseling gaan (vb Erasmus), er worden internationale studiereizen gemaakt en ook zijn er mogelijkheden om voor een internationale ontwerpstudio te kiezen of om op buitenlandse projectstage te gaan. Door te kiezen voor de internationale (Engelstalige) master of interior architecture (met focus op herbestemming) kan je bovendien internationale ervaring opdoen in eigen land.

10. Kost architectuur of interieurarchitectuur studeren veel?

Een (indicatief) overzicht van de studiekosten per opleiding per jaar vind je op www.uhasselt.be/studiekosten. In sommige gevallen kan je in aanmerking komen voor een tussenkomst bij de aankoop van je boeken, materiaal… Meer info hierover vind je op www.uhasselt.be/socialedienst.

Wie (interieur)architectuur studeert heeft uiteraard te maken met de klassieke kosten voor cursussen, kot, vervoer en andere. Daarbij komt nog het materiaal om bv maquettes te maken, tekenpapier, etc. We doen heel erg ons best om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Hout, karton, papier, tekenmateriaal etc kunnen in huis aan voordelige tarieven aangekocht worden, als de student dat wenst. Er is ook een werkhuis (met deskundige begeleiding) waar de studenten zelf aan de slag kunnen om hun ontwerpen te realiseren. Ook beschikt de faculteit over plotters waarop plannen, foto’s, etc aan een voordelige prijs gedrukt kunnen worden. De student moet beschikken over een eigen laptop voor gebruik op de campus.

11. Heb ik een speciale laptop nodig, en met welke software wordt er gewerkt?

Software?

Wat betreft software: er wordt veel gewerkt met digitale (ontwerp)programma’s (bv. Archicad (architectuur) / Vectorworks (interieurarchitectuur) / Autocad (internationale master interieur). Waar mogelijk wordt gewerkt met gratis programma’s of kunnen studenten aan een voordelig tarief een studentenlicentie aanschaffen.

Hardware?

Windows of Apple?

Dit maakt in principe niet uit, de software en de bestanden werken op beide versies. De MacBook gaat waarschijnlijk een stuk duurder zijn met dezelfde specificaties. Met andere woorden: in de keuze Apple/Windows worden de studenten vrij gelaten (het type/merk is niet echt van belang).

Laptopaanbod UHasselt? 

Elke laptop uit het UHasselt aanbod (www.uhasselt.be/laptop of vergelijkbaar – niemand is verplicht een laptop via de UHasselt aan te kopen) moet in principe volstaan. 

Voor wat betreft het UHasselt aanbod van 2019-2020, nog de volgende opmerking voor wat betreft de vergelijking van de twee Lenovo’s: Het toestel 15.6" Lenovo Thinkpad T590 heeft een betere (iets snellere) processor en een groter schermformaat (wel met dezelfde schermresolutie) wat voor (interieur)architectuur een meerwaarde is in vergelijking met de T495 (Wat de grootte van het beeldscherm betreft geldt in het algemeen dat een 13 inch laptop nog voldoet, kleiner wordt al lastiger in gebruik…). Daarnaast heeft de T590 ook een ingebouwd numeriek pad (cijfers in het toetsenbord).

Eigen laptop?

De softwareprogramma’s waarmee je binnen de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur leert werken kunnen op een minder zware computer draaien, al is dit niet aan te raden. Heb je thuis nog een laptop en wil je nog even wachten met het aanschaffen van een sterkere/duurdere laptop dan voldoet je pc best aan deze minimumeisen:

 • Processor: 64-bit processor with two cores
 • RAM: 8 GB
 • Hard disk space: 5 GB or more is required for the installation
 • Graphics card: OpenGL 3.2 compatible graphics card
 • Display: A resolution of 1366 x 768 or higher

Wil je een nieuwe laptop aanschaffen dan is dit de door graphisoft aanbevolen hardware:

 • Processor: 64-bit processor with four or more cores
 • RAM: 16 GB or more is recommended; for complex, detailed models 32 GB or more may be required
 • Hard disk: installing ARCHICAD on a SSD (or Fusion) drive is recommended; 5 GB free disk space is required for the installation, 10 GB or more is required per active project
 • Graphics card: Dedicated OpenGL 3.2 compatible graphics card with on board memory of 1024 MB or more is recommended to fully exploit hardware acceleration capabilities. You can find a list of recommended graphics cards at: http://www.graphisoft.com/videocards
 • Display: A resolution of 1440 x 900 or higher is recommended

Het gebruik van de laptop wordt intenser naarmate de opleiding vordert. Een minimale vereiste van 8GB RAM geheugen zou volstaan voor het eerste jaar, vanaf het tweede jaar is 16GB of meer aangeraden. Sommige laptops zijn voorzien van een extra intern geheugen-slot dat vrij is, zodat de mogelijkheid open blijft om uit te breiden. Dit is meestal een verdubbeling (8GB + 8GB extra, of 16GB + 16GB extra). (Sommige studenten investeren pas in het tweede jaar in een laptop of in extra werkgeheugen)

Voor meer informatie over de minimale & aanbevolen hardware-eisen in functie van Archicad (Architectuur):

https://www.kubusinfo.be/Support/ArchiCAD/systeemeisen

In opleidingsonderdelen zoals Architectuurtekenen (1 BA Architectuur) en Computer Aided Architectural Design (1 BA Interieurarchitectuur) wordt er meer uitleg gegeven over de specifieke vereisten i.v.m. laptop en software

12. Hoeveel les heb ik in een week?

Studenten hebben vrij veel les. Zeker in de eerste jaren komt er best wel wat theorieles bij beide opleidingen kijken, maar daarnaast zijn er ook veel praktijklessen (vb voor ontwerpen, schetsen, beelding,…). De student zit dus zeker niet het grootste deel van zijn/haar tijd in klassieke hoorcolleges.

De praktijklessen maken vaak gebruik van permanente evaluatie en bestaan doorgaans uit opeenvolgende opdrachten die tussentijds geëvalueerd worden. De student moet dus kunnen omgaan met deadlines en moet zelfstandig zijn/haar studietijd kunnen plannen en een goed evenwicht vinden in de tijd die hij/zij besteedt aan theorie enerzijds en aan praktijk anderzijds. Kortom, de student mag niet afgeschrikt zijn om stevig aan de slag te gaan.

13. Wanneer zijn er examens of evaluaties en hoe verlopen die?

Naast twee examenperiodes (januari en juni) met klassieke mondelinge of schriftelijke examens, maken heel wat opleidingsonderdelen gebruik van permanente evaluatie. Ze bestaan doorgaans uit opeenvolgende opdrachten die tussentijds (niet tijdens de examenperiode) geëvalueerd worden. De student moet dus kunnen omgaan met deadlines, moet zelfstandig zijn/haar studietijd kunnen plannen en moet een goed evenwicht vinden in de tijd die hij/zij besteedt aan theorie enerzijds en aan praktijk anderzijds.

Een typische evaluatievorm in beide opleidingen is de jury waarbij een student zijn/haar werk doorgaans mondeling voorstelt en verdedigt ten opzichte van een jury van eigen docenten en/of externe beoordelaars.

In het eerste semester van 1ste bachelor (zowel bij architectuur als bij interieurarchitectuur) werken we met een kwartielsysteem: in dit systeem zijn er halverwege het 1ste semester (eind november) voor een aantal theoretische opleidingsonderdelen tussentijdse examens en tussentijdse opdrachten voor de opleidingsonderdelen uit de studio Ontwerpen en de studio Beelding die worden beoordeeld. Dit systeem zorgt er m.a.w. voor dat de eerstejaarsstudenten aangemoedigd worden de leerstof goed bij te houden en dat zij rond begin december al feedback krijgen (kwalitatief en/of aan de hand van een voorlopig punt) over hoe ze ervoor staan.

14. Is er veel groepswerk?

In beide opleidingen werken studenten zowel individueel als in groep.

Los van de specifieke opdracht is het groepsgevoel onder de studenten in beide opleidingen erg groot, zeker in de hogere jaren. Studenten werken vaak samen in dezelfde ruimte, worden voortdurend aangemoedigd om met elkaar in dialoog te gaan, gaan samen op studiereizen etc.

15. Wordt er in het Engels of in een andere taal lesgegeven? 

De meeste lessen worden in het Nederlands gegeven, maar het kan zijn dat er eens een gastcollege of cursustekst in het Engels gegeven wordt. Bovendien bepaalt je keuze voor bvb een internationale ontwerpstudio ook de taal die gehanteerd wordt tijdens de lessen. Dit is vooral het geval in de hogere (master)jaren. De begeleiders kunnen echter steeds in het Nederlands helpen moest dat nodig zijn. Wie na de bachelor interieur kiest voor de Engelstalige master interieur (internationale master Adaptive Reuse), volgt de opleiding volledig in het Engels.

16. Hoe vervoer je je maquettes? Is het nodig hiervoor om een auto te hebben of om dichtbij op kot te zitten?

Je zal geregeld materiaal of maquettes (die laatste zeker bij jury’s) van je thuis/kot tot aan de faculteit moeten vervoerd krijgen. Voor kleiner materiaal (bv. verfmateriaal, tekeningen of kleine maquettes) is dat geen probleem, maar in geval van ‘groter’ materiaal of grotere (of meer fragiele) maquettes kan het wel eens moeilijk zijn om deze met het openbaar vervoer ongeschonden op school te krijgen. Op die momenten is het dus wel belangrijk om een auto ter beschikking te hebben (zelf of via de hulp van familie of vrienden). Het is ook een aanrader om een A2-kaft aan te kopen om tekeningen veilig en gemakkelijk te vervoeren.

17. Kan ik na de bachelor ook nog een andere studierichting kiezen? (Bv. na de bachelor interieurarchitectuur naar de master architectuur)?  

Via een voorbereidingsprogramma van 39 SP kan van architectuur naar interieur overgestapt worden (zie brochure). Studenten met een academisch bachelordiploma interieur die de master architectuur willen volgen, volgen een voorbereidingsprogramma van 62 SP. Ook een overstap naar de Engelstalige master interieur behoort voor beide opleidingen tot de opties.