Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Annelies AGTEN

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Mevrouw Annelies AGTEN
Foto AGTEN Annelies
Functie: Assistent
E-mail: annelies.agten@uhasselt.be
Telefoon:+3211268246
Nr. Kantoor:E103 (Gebouw D)
Faculteit: Wetenschappen
Vakgroep: Wiskunde en statistiek
Onderzoeksgroep(en): Centrum voor Statistiek
Onderzoeksinstituut: Data Science Instituut
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2020-2021 Education 2020-2021
opleidingsonderdeel functie
Bachelorproef: jaarwerkstuk en portfolio(1769) Lid van het onderwijsteam
Beleidsstatistiek(1738) Lid van het onderwijsteam
Bio-informatica(3740) Lid van het onderwijsteam
Data-analyse en statistische modellen 1(4121) Lid van het onderwijsteam
Methoden en statistiek(2937) Lid van het onderwijsteam
Statistiek in genetica(3411) Lid van het onderwijsteam
Statistisch modelleren(3457) Lid van het onderwijsteam
Wiskunde voor bedrijfskundigen(3268) Lid van het onderwijsteam


Onderzoek Research

Medewerker Centrum voor Statistiek
Member Centre for Statistics
Publications 
Beheer persoonlijk CV