Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Cindel BONNEUX

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Mevrouw Cindel BONNEUX
Foto BONNEUX Cindel
Functie: Doctoraatsbursaal
Beleidsfunctie(s): ombuds Examencommissie master informatica
ombuds (plv.) Examencommissie bachelor Informatica
E-mail: cindel.bonneux@uhasselt.be
Telefoon:+3211268403
Nr. Kantoor:C103B (Gebouw D)
Faculteit: Wetenschappen
Vakgroep: Informatica
Onderzoeksgroep(en): Applied Computer Science Lab
Onderzoekscentrum: Expertisecentrum voor Digitale Media
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2020-2021 Education 2020-2021
opleidingsonderdeel functie
Humane en sociale aspecten van de informatica(2251) Lid van het onderwijsteam
Interdisciplinary Project(3804) Lid van het onderwijsteam
User-centered Software Engineering(2187) Lid van het onderwijsteam


Onderzoek Research

Medewerker Applied Computer Science Lab
Member Applied Computer Science Lab
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV