Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Evelien POLDERS

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: dr. Evelien POLDERS
Foto POLDERS Evelien
Functie: Doctor-assistent
Beleidsfunctie(s): secretaris Examencommissie bachelor mobiliteitswetenschappen
E-mail: evelien.polders@uhasselt.be
Telefoon:+3211269144
Nr. Kantoor:WETP5-0.15 (Instituut voor Mobiliteit)
Faculteit: School voor Mobiliteitswetenschappen
Vakgroep: Verkeerskunde
Onderzoeksgroep(en): Verkeersveiligheid
Onderzoekscentrum: Instituut voor Mobiliteit
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Wetenschapspark 5
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2019-2020 Education 2019-2020
opleidingsonderdeel functie
Bachelorproef(1615) Lid van het onderwijsteam
Casestudie 1(1558) Coördinerend verantwoordelijke
In depth crash investigation(2222) Coördinerend verantwoordelijke
Mobiliteitsproject(4187) Lid van het onderwijsteam
Road Safety Audit(4204) Coördinerend verantwoordelijke
Transport Infrastructure(4196) Co-titularis
Verkeerskunde 1(1255) Coördinerend verantwoordelijke
Verkeersveiligheid(1562) Coördinerend verantwoordelijke


Onderzoek Research

Medewerker Verkeersveiligheid
Member Traffic Safety
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV