Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Evelien POLDERS

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: dr. Evelien POLDERS
Foto POLDERS Evelien
Functie: Doctor-assistent
Beleidsfunctie(s): secretaris Examencommissie bachelor mobiliteitswetenschappen
E-mail: evelien.polders@uhasselt.be
Telefoon:+3211269144
Nr. Kantoor:WETP5-0.15 (Instituut voor Mobiliteit)
Faculteit: School voor Mobiliteitswetenschappen
Vakgroep: Verkeerskunde
Onderzoeksgroep(en): Verkeersveiligheid
Onderzoeksinstituut: Instituut voor Mobiliteit
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Wetenschapspark 5
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2018-2019 Education 2018-2019
opleidingsonderdeel functie
Bachelorproef(1615) Lid van het onderwijsteam
Casestudie 1(1558) Lid van het onderwijsteam
Casestudie 2(1382) Lid van het onderwijsteam
In depth crash investigation(2222) Lid van het onderwijsteam
In depth crash investigation_DL(3151) Lid van het onderwijsteam
Maatschappelijke visies op mobiliteit(3455) Coördinerend verantwoordelijke
Verkeerskunde 1(1255) Coördinerend verantwoordelijke
Verkeersveiligheid(1562) Coördinerend verantwoordelijke


Onderzoek Research

Medewerker Verkeersveiligheid
Member Traffic Safety
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV