Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Evelien POLDERS

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: dr. Evelien POLDERS
Foto POLDERS Evelien
Functie: Doctor-assistent
Beleidsfunctie(s): secretaris Examencommissie bachelor mobiliteitswetenschappen
E-mail: evelien.polders@uhasselt.be
Telefoon:+3211269144
Nr. Kantoor:WETP5-0.15 (Instituut voor Mobiliteit)
Faculteit: School voor Mobiliteitswetenschappen
Vakgroep: Verkeerskunde
Onderzoeksgroep(en): Verkeersveiligheid
Onderzoekscentrum: Instituut voor Mobiliteit
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Wetenschapspark 5
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2020-2021 Education 2020-2021
opleidingsonderdeel functie
Bachelorproef(1615) Lid van het onderwijsteam
Casestudie 1(1558) Coördinerend verantwoordelijke
In depth crash investigation(2222) Coördinerend verantwoordelijke
In depth crash investigation_DL(3151) Coördinerend verantwoordelijke
Mobiliteitsproject(4187) Coördinerend verantwoordelijke
Road Safety Audit(4204) Coördinerend verantwoordelijke
Transport Infrastructure(4196) Coördinerend verantwoordelijke
Transport Infrastructure_DL(4326) Coördinerend verantwoordelijke
Verkeerskunde 1(1255) Coördinerend verantwoordelijke
Verkeersveiligheid(1562) Coördinerend verantwoordelijke


Onderzoek Research

Medewerker Verkeersveiligheid
Member Traffic Safety
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV