Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Jean-Michel RIGO

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Prof. dr. Jean-Michel RIGO
Foto RIGO Jean-Michel
Functie: Gewoon Hoogleraar
Beleidsfunctie(s): vicerector onderzoek Universiteit Hasselt
voorzitter Onderzoeksraad
voorzitter Tuchtcommissie Studenten
E-mail: jeanmichel.rigo@uhasselt.be
Telefoon:+3211268004
Nr. Kantoor:R-2.04 (Rectoraatsgebouw)
Faculteit: Geneeskunde en Levenswetenschappen
Vakgroep: Neurowetenschappen
Onderzoeksgroep(en): Neurowetenschappen
Niet onderzoeksgroep gebonden projecten
Onderzoek van onderwijs
Onderzoeksinstituut: Biomedisch Onderzoeksinstituut
Adres dienst:Campus Hasselt
Martelarenlaan 42
BE 3500 Hasselt

pdfPersoonlijk CV

Onderwijs 2020-2021 Education 2020-2021
opleidingsonderdeel functie
Biomedische neurowetenschappen(3610) Co-titularis
Celfysiologie(3414) Lid van het onderwijsteam
Diagnose en therapie(3905) Coördinerend verantwoordelijke
Neurowetenschappen(4101) Coördinerend verantwoordelijke


Onderzoek Research

Medewerker Niet onderzoeksgroep gebonden projecten
Medewerker Onderzoek van onderwijs
Medewerker Neurowetenschappen
Member Niet onderzoeksgroep gebonden projecten
Member Research in Education
Member Neurosciences
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV