Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Luc INT PANIS

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Prof. dr. Luc INT PANIS
Foto INT PANIS Luc
Functie: Gastprofessor
E-mail: luc.intpanis@uhasselt.be
Nr. Kantoor:UNITS AB 17 (Gebouw D)
Faculteit: School voor Mobiliteitswetenschappen
Vakgroep: Verkeerskunde
Onderzoeksgroep(en): Verplaatsingsgedrag
Onderzoeksinstituut: Centrum voor Milieukunde
Onderzoekscentrum: Instituut voor Mobiliteit
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2020-2021 Education 2020-2021
opleidingsonderdeel functie
Milieueconomische evaluatie van het transportbeleid(3164) Lid van het onderwijsteam


Onderzoek Research

Medewerker Verplaatsingsgedrag
Member Transportation Behaviour
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV