Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Mieke BUNTINX

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX
Functie: Hoofddocent
Beleidsfunctie(s): voorzitter Examencommissie master industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie
voorzitter OMT master industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie
E-mail: mieke.buntinx@uhasselt.be
Telefoon:+3211292155
Nr. Kantoor:H-A105 (Gebouw H)
Faculteit: Industriële ingenieurswetenschappen
Vakgroep: Industriële ingenieurswetenschappen
Onderzoeksgroep(en): Verpakkingstechnologie
Onderzoeksinstituut: Instituut voor Materiaalonderzoek
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw H
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2019-2020 Education 2019-2020
opleidingsonderdeel functie
Bachelorproef - Verpakkingstechnologie (3480) Coördinerend verantwoordelijke
Biologie en microbiologie(2694) Co-titularis
Conditioneringstechnieken(2787) Coördinerend verantwoordelijke
International module VT(3290) Coördinerend verantwoordelijke
Masterproef - Verpakkingstechnologie(2788) Coördinerend verantwoordelijke
Onderzoek en communicatie 2(2573) Coördinerend verantwoordelijke
Organische chemie en procestechnologie(4088) Co-titularis
Organische polluenten(4074) Coördinerend verantwoordelijke
Research Engineering Skills(4089) Coördinerend verantwoordelijke
Toegepast verpakkingsontwerp(2796) Coördinerend verantwoordelijke
Toegepaste organische chemie(2692) Coördinerend verantwoordelijke
Toxicologie(2798) Coördinerend verantwoordelijke
Vakdidactiek bio-engineering(4216) Coördinerend verantwoordelijke
Verpakkingsontwerp(3494) Coördinerend verantwoordelijke


Onderzoek Research

Medewerker Verpakkingstechnologie
Member Packaging Technology
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV