Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Roeland PAUL

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: De heer Roeland PAUL
Functie: Navorser
E-mail: roeland.paul@uhasselt.be
Telefoon:+3211269112
Nr. Kantoor:WETP5-0.15 (Instituut voor Mobiliteit)
Faculteit: School voor Mobiliteitswetenschappen
Vakgroep: Verkeerskunde
Onderzoeksgroep(en): Verkeersveiligheid
Onderzoekscentrum: Instituut voor Mobiliteit
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Wetenschapspark 5
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2019-2020 Education 2019-2020
opleidingsonderdeel functie
Actuele visies op mobiliteit 1(4186) Lid van het onderwijsteam
Casestudie 1(1558) Lid van het onderwijsteam
Casestudie 2(1382) Lid van het onderwijsteam
Ruimtelijke ontwikkeling 1(3498) Lid van het onderwijsteam
Verkeerskunde 1(1255) Lid van het onderwijsteam
Verkeersplanning(1381) Lid van het onderwijsteam


Onderzoek Research
Medewerker Verkeersveiligheid
Member Traffic Safety
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV