Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Seddigheh BABAEE

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Mevrouw Seddigheh BABAEE
Functie: gastmedewerker
E-mail: seddigheh.babaee@uhasselt.be
Faculteit: School voor Mobiliteitswetenschappen
Vakgroep: Verkeerskunde
Onderzoeksgroep(en): Verkeersveiligheid
Onderzoekscentrum: Instituut voor Mobiliteit
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Agoralaan - gebouw D
BE 3590 Diepenbeek

Onderzoek Research
Medewerker Verkeersveiligheid
Member Traffic Safety
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV