Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Veerle ROSS

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: dr. Veerle ROSS
Foto ROSS Veerle
Functie: Doctor-assistent
Beleidsfunctie(s): secretaris Examencommissie master mobiliteitswetenschappen en master of transportation sciences
E-mail: veerle.ross@uhasselt.be
Telefoon:+3211269108
Nr. Kantoor:WETP5-1.14 (Instituut voor Mobiliteit)
Faculteit: School voor Mobiliteitswetenschappen
Vakgroep: Verkeerskunde
Onderzoeksgroep(en): Verkeersveiligheid
Onderzoekscentrum: Instituut voor Mobiliteit
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Wetenschapspark 5
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2019-2020 Education 2019-2020
opleidingsonderdeel functie
Behavioral influence(3034) Lid van het onderwijsteam
Behavioural Interventions(4195) Coördinerend verantwoordelijke
Gedragsbeïnvloeding(3089) Lid van het onderwijsteam
Gedragsinterventies(4189) Lid van het onderwijsteam
Road safety in the South(3653) Coördinerend verantwoordelijke
Study visit & international topics(3161) Coördinerend verantwoordelijke
Traffic and travel behavior(3333) Coördinerend verantwoordelijke
Verkeers- en mobiliteitsgedrag(3042) Coördinerend verantwoordelijke


Onderzoek Research

Medewerker Verkeersveiligheid
Member Traffic Safety
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV