Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Wim PINXTEN

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Prof. dr. Wim PINXTEN
Functie: Hoofddocent
Beleidsfunctie(s): ondervoorzitter Examencommissie bachelor geneeskunde
E-mail: wim.pinxten@uhasselt.be
Telefoon:+3211268524
Nr. Kantoor:C61 (Gebouw D)
Faculteit: Geneeskunde en Levenswetenschappen
Vakgroep: Morfologie
Onderzoeksgroep(en): Morfologie
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2018-2019 Education 2018-2019
opleidingsonderdeel functie
Aanval en verdediging: Professional(3946) Lid van het onderwijsteam
Ademhaling(1765) Lid van het onderwijsteam
Afweer(2944) Lid van het onderwijsteam
Anatomie en beeldvorming van borst, buik en bekken(0296) Lid van het onderwijsteam
Bio-ethiek(3745) Coördinerend verantwoordelijke
Bio-ethiek en recht in de experimentele geneeskunde(3977) Coördinerend verantwoordelijke
Biomedische neurowetenschappen(3610) Lid van het onderwijsteam
Celbiologie(3408) Lid van het onderwijsteam
Circulatie(0604) Lid van het onderwijsteam
Diagnose en beeldvorming: Professional(3904) Co-titularis
Endocrien stelsel en voortplanting(0606) Lid van het onderwijsteam
Essential skills for upcoming scientists(2926) Lid van het onderwijsteam
Experimental Design in Bioelectronics & Nanotechnology(3966) Lid van het onderwijsteam
Experimental Design in Environmental Health Sciences(3961) Lid van het onderwijsteam
Experimental Design in Molecular Mechanisms in Health and Disease(3950) Lid van het onderwijsteam
Exploratie aan de UGent(0801) Co-titularis
Exploratie Inleefstage India(1841) Coördinerend verantwoordelijke
Farmacologie en biochemie(2275) Lid van het onderwijsteam
Functionele histologie(3608) Lid van het onderwijsteam
Genetica en genomica(3410) Lid van het onderwijsteam
Genetische informatiestroom(2276) Lid van het onderwijsteam
Gezonde en zieke cellen en weefsels(2274) Lid van het onderwijsteam
Hoofd en hals(2947) Lid van het onderwijsteam
Inleefstage Zuiden(3353) Coördinerend verantwoordelijke
Metabolisme(2273) Lid van het onderwijsteam
Moleculaire ontwikkelingsbiologie(3621) Lid van het onderwijsteam
Nek en bovenste lidmaat(2946) Lid van het onderwijsteam
Neurowetenschappen(2948) Lid van het onderwijsteam
Nier en homeostase(1767) Lid van het onderwijsteam
Portfolio(3815) Coördinerend verantwoordelijke
Spijsvertering(2949) Lid van het onderwijsteam
Spijsvertering(3623) Lid van het onderwijsteam
Transport en communicatie in cellen en weefsels(2277) Lid van het onderwijsteam
Vaardigheidsonderwijs(3416) Lid van het onderwijsteam
Van gen tot patiënt: Professional(3816) Co-titularis
Verpleegkundige technieken en communicatievaardigheden - Verpleegstage(0312) Lid van het onderwijsteam
Waarden en overtuigingen in de gezondheidszorg(0610) Coördinerend verantwoordelijke
Wetenschappelijke vorming 1: medische statistiek en informatietechnologie(2198) Lid van het onderwijsteam


Onderzoek Research

Medewerker Morfologie
Member Morphology
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV