Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Wouter SILLEN

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Dr. Wouter SILLEN
Functie: Praktijkassistent
Beleidsfunctie(s): ombuds Examencommissie bachelor biologie
E-mail: wouter.sillen@uhasselt.be
Telefoon:+3211268305
Nr. Kantoor:G0.34 (Gebouw D)
Faculteit: Wetenschappen
Vakgroep: Biologie - Geologie
Onderzoeksgroep(en): Milieubiologie
Onderzoeksinstituut: Centrum voor Milieukunde
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2021-2022 Education 2021-2022
opleidingsonderdeel functie
Biologie van de cel(3370) Lid van het onderwijsteam
Biologie van de protista, fungi en lagere planten(3121) Lid van het onderwijsteam
Bodemkunde(2128) Co-titularis
Capita selecta natuurbehoud in ontwikkelingslanden(3458) Lid van het onderwijsteam
Diversiteit van de hogere planten(3125) Lid van het onderwijsteam
Genetica, evolutie en de Tree of Life(2921) Lid van het onderwijsteam
Mariene stage en veldwerk(3124) Lid van het onderwijsteam
Master's thesis: Grant writing(4143) Lid van het onderwijsteam
Mediterrane veldstage(3139) Lid van het onderwijsteam
Moleculaire Ecologie(2243) Lid van het onderwijsteam
Morfologie en fysiologie van de hogere planten(3120) Lid van het onderwijsteam
Van metabolisme tot systeembiologie(2923) Lid van het onderwijsteam
Veldkennis(4118) Lid van het onderwijsteam


Onderzoek Research

Medewerker Milieubiologie
Member Environmental Biology
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV