Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Yinhuo ZHANG

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Prof. dr. Yinhuo ZHANG
Foto ZHANG Yinhuo
Functie: Hoogleraar
Beleidsfunctie(s): ondervoorzitter Examencommissie bachelor wiskunde
E-mail: yinhuo.zhang@uhasselt.be
Telefoon:+3211268249
Nr. Kantoor:D257 (Gebouw D)
Faculteit: Wetenschappen
Vakgroep: Wiskunde en statistiek
Onderzoeksgroep(en): Algebra
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek

pdfPersoonlijk CV

Onderwijs 2019-2020 Education 2019-2020
opleidingsonderdeel functie
Algebra 1(3241) Coördinerend verantwoordelijke
Algebra 2(1605) Coördinerend verantwoordelijke
Complexe analyse(3332) Coördinerend verantwoordelijke
Lineaire algebra(3983) Coördinerend verantwoordelijke
Meetkunde(1447) Co-titularis
Redeneren en abstraheren(2190) Co-titularis
Redeneren en structureren(0176) Co-titularis
Topics in algebra(1609) Coördinerend verantwoordelijke
Wiskundige methoden van de fysica 2(3993) Coördinerend verantwoordelijke


Onderzoek Research
Medewerker Algebra
Member Algebra
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV