Logo UHasselt

menu

EDM


About EDM

EDM

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Fabian DI FIORE

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: Prof. dr. Fabian DI FIORE
Foto DI FIORE Fabian
Functie: Doctor-navorser
E-mail: fabian.difiore@uhasselt.be
Telefoon:+3211268432
Nr. Kantoor:EDM-1.03 (Expertisecentrum voor Digitale Media)
Faculteit: Wetenschappen
Vakgroep: Informatica
Onderzoeksgroep(en): Expertisecentrum voor Digitale Media
Instituut: Expertisecentrum voor Digitale Media
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Wetenschapspark 2
BE 3590 Diepenbeek

pdfPersoonlijk CV

Onderwijs 2018-2019 Education 2018-2019
opleidingsonderdeel functie
Bachelorproef(2207) Coördinerend verantwoordelijke
Computer Animation and Simulation(2210) Coördinerend verantwoordelijke
Computer- en communicatiesystemen(2191) Coördinerend verantwoordelijke
Databases(2196) Co-titularis
International interdisciplinary project(4009) Co-titularis
Masterproef(2262) Coördinerend verantwoordelijke
Microprocessoren(2194) Co-titularis
Seminarie Informatica(3478) Lid van het onderwijsteam
Vakdidactiek Informatica/Wiskunde - Didactische Competentie Oefenlessen (DCO)(2019) Coördinerend verantwoordelijke
Web programming(2197) Coördinerend verantwoordelijke


Onderzoek Research

Medewerker Expertisecentrum voor Digitale Media
Member Expertise Centre for Digital Media
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV