Logo UHasselt

menu

UHasselt@school


Een prof voor de klas

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EEN PROF VOOR DE KLAS

De gastlessen kun je tot en met 24 november 2017 online aanvragen!

Wil je leerlingen stimuleren en in contact brengen met actuele topics en onderzoeksthema’s? Wil je hen een voorproefje aanbieden van het onderwijs- en onderzoeksgebeuren aan de universiteit? Dit kan door een prof uit te nodigen in je school/klas om een gastles te geven.

Voor deze gastlessen selecteerden we een aantal actuele en boeiende topics waaruit je een keuze kunt maken. De gekozen thema’s hebben een link met het onderwijs en met het wetenschappelijk onderzoek aan de UHasselt. Voor een aantal gastlessen vragen we een specifieke voorkennis van de leerlingen. Houd hier zeker rekening mee bij de aanvraag zodat de gastles een aangename ervaring wordt voor iedereen.


De gastlessen kunnen ook een inleiding zijn voor een groepswerk of een individueel leerlingenproject.

De gastlessen vraag je online aan via het inschrijvingsformulier tot 24 november 2017!
Het aantal gastlesaanvragen is beperkt.

Voor wie: klasgroepen derde graad SO
De leerkracht doet de aanvraag voor een gastles via het inschrijvingsfomulier op de website.
Gastlessen kunnen tot 24 november 2017 worden aangevraagd.
Voor meer info: els.smeyers@uhasselt.be


GASTLES ARCHITECTUUR

GASTLES INTERIEURARCHITECTUUR

GASTLESSEN  INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

GASTLESSEN BIOLOGIE

GASTLESSEN CHEMIE/ FYSICA

GASTLESSEN INFORMATICA

GASTLESSEN WISKUNDE  

WETENSCHAPPER@SCHOOL