Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT EN WAAROM?

Wat is een gezamenlijk doctoraat?

Bij een gezamenlijk doctoraat bereid je je doctoraatsproefschrift voor in samenwerking met en onder begeleiding van een promotor aan een andere universiteit.

Een gezamenlijk doctoraat houdt in dat…:

 • er samenwerking is tussen twee partneruniversiteiten;
 • er twee promotoren zijn, één aan elke partnerinstelling;
 • de doctorandus minstens zes maanden van de doctoraatsperiode doorbrengt aan elk van de partneruniversiteiten;
 • er een overeenkomst vereist is tussen beide partners, opgesteld door de Dienst Onderzoekscoördinatie;
 • het doctoraat resulteert in één doctoraatsproefschrift;
 • het doctoraat resulteert in een doctoraatsdiploma waarin opgenomen wordt dat deze samenwerking plaatsvond.

 

Waarom kiezen voor een gezamenlijk doctoraat?

Een gezamenlijk doctoraat biedt meerdere voordelen zowel voor de doctorandus:

 • Een eerste voordeel voor de doctorandus is het dubbele doctoraatsdiploma.
  • Met Vlaamse partneruniversiteiten wordt er één gezamenlijk diploma uitgereikt, ondertekend door beide rectoren.
  • Met de meeste niet-Vlaamse partneruniversiteiten worden er twee diploma’s uitgereikt worden, die naar elkaar en de samenwerking verwijzen.
 • Daarnaast is (internationale) mobiliteit een pluspunt met het oog op een verdere professionele carrière, zowel binnen als buiten de academische wereld.
 • Het contact met andere onderzoeksculturen biedt andere perspectieven en heeft een heilzame werking op de ontwikkeling van een jonge onderzoeker.

als voor de universiteit:

 • Voor de universiteit kan een gezamenlijk doctoraat het startpunt zijn van een meer intense en formele samenwerking met de partneruniversiteit wat leidt tot een grotere kennisuitwisseling en verdere toekomstige samenwerkingsmogelijkheden.

 

Meer informatie?

Lees dan hier verder: