Logo UHasselt

menu

GLOBAL HEALTH


Lezingen GLOBAL HEALTH 2018-2019

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEZINGEN GLOBAL HEALTH 2018-2019

Inleiding

Door de  toenemende  mondialisering van de laatste decennia is een nieuwe benadering ontstaan voor werken en denken rond gezondheid in een internationale omgeving, waarbij men spreekt van Global health. Chronische aandoeningen, mentale gezondheid, vergrijzing, de gevolgen van migratie, klimaatverandering en verontreiniging,...zijn gezondheidsproblemen en -determinanten die als mondiale uitdagingen van de 21ste eeuw worden beschouwd. De complexiteit van deze uitdagingen vereist een interdisciplinaire en transnationale aanpak.

Studenten die het interfacultair opleidingsonderdeel “Global health” volgen zullen inzicht verwerven in de complexiteit van de wereldgezondheid anno 21ste eeuw, waarbij technologische ontwikkeling, mondialisering, socio-economische en politieke verschillen bepalende factoren zijn. Dit gebeurt aan de hand van 4 gastlezingen. Studenten krijgen bovendien de kans om een stage te doen in de vierde wereld en dienen een paper in waarin de theorie aan de praktijk wordt getoetst.

De 4 gastlezingen zijn eveneens toegankelijk voor geïnteresseerden in deze thematiek.

Alle gastlezingen gaan door op Campus Diepenbeek, UHasselt. 

Inschrijven kan (gratis) via deze link.

Academische coördinatie
Dr. Muriel Vermarien (muriel.vermarien@uhasselt.be) – coördinator inleefstages opleiding Geneeskunde UHasselt

Administratieve coördinatie
Mevr. Stefanie Leunen (stefanie.leunen@uhasselt.be) – faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen
Mevr. Ine Hanssen (ine.hanssen@uhasselt.be) – faculteit Revalidatiewetenschappen