Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEDAG GRENSOVERSCHRIJDENDE ZETELVERPLAATSINGEN

Fiscale aspecten bij zetelverplaatsingen tussen België en Nederland

UHasselt - campus Hasselt

Donderdag 29 maart 2018 vanaf 12.00 uur

 

De studiedag is een grensoverschrijdende samenwerking tussen de Universiteiten van Gent en Hasselt in België, en de Universiteiten van Maastricht en Nijmegen in Nederland. Hierdoor zal elk topic “gespiegeld” worden toegelicht: heikele en actuele aspecten van de fiscaliteit van zetelverplaatsingen tussen België en Nederland komen zowel vanuit Belgisch als Nederlands perspectief aan bod. De sprekers zijn deskundigen uit én de academische wereld én de praktijk.

In het internationaal privaatrechtelijke luik omtrent grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, dat de achtergrond vormt waartegen de fiscaalrechtelijke problematiek moet worden gezien, wordt gefocust op de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, met inbegrip van enkele recente markante arresten. In een volgende lezing wordt ingegaan op de bepalingen uit de ATAD-richtlijn, de Fusierichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake exitheffingen.

Daarna wordt ingezoomd op de gevolgen voor vennootschappen in het land van vertrek en het land van aankomst bij een emigratie en immigratie. Hier komen aan bod vanuit Belgisch en Nederlands perspectief: de vraag naar de statutaire/werkelijke zetel en de gevolgen van activiteitverplaatsingen met of zonder concrete zetelverplaatsing, de taxatie op latente en/of voorlopig vrijgestelde meerwaarden in het land van vertrek (met eventueel ook gevolgen voor buitenlandse vaste inrichtingen), specifieke modaliteiten inzake invordering van verschuldigde belasting, het aanpassen van de vennootschapsvorm aan binnenlandse rechtsvormen en tot slot de step up voor waardering van activabestanddelen.

Tot slot zal ook worden ingegaan op de fiscale gevolgen voor de natuurlijke personen betrokken bij grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, waaronder recente pensioenontwikkelingen.

 

Programma

Inleiding

12.00 uur

Ontvangst met broodjes

12.30 uur

Verwelkoming
Prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt)

12.40 uur

Inleiding door de voorzitter
Prof. mr. Gerard Meussen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Het Europese IPR- en fiscaalrechtelijk kader voor grensoverschrijdende zetelverplaatsingen

13.00 uur

Het Europese IPR-kader voor grensoverschrijdende zetelverplaatsingen
Prof. dr. Niels Appermont (UHasselt)

13.30 uur

Het Europese fiscale kader voor grensoverschrijdende zetelverplaatsingen
Dr. Harm van den Broek (Radboud Universiteit Nijmegen)

Zetelverplaatsingen vanuit Belgisch en Nederlands fiscaal oogpunt

14.00 uur

Emigratie en immigratie van vennootschappen vanuit Belgisch fiscaal oogpunt
Prof. dr. Bart Peeters (Universiteit Gent)
Dhr. Carl Van Biervliet (accountant/belastingconsulent Vandelanotte)

15.00 uur

Koffiepauze

15.30 uur

Emigratie en immigratie van vennootschappen vanuit Nederlands fiscaal oogpunt
Mr. Hans Arts (Maastricht University)
Dr. Marcel Schaper (Maastricht University)

16.30 uur

Relevante aspecten van de Belgische en Nederlandse personenbelasting
Prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt)
Prof. dr. Anouk Bollen (Maastricht University)

Slot

17.10 uur

Conclusies door de voorzitter en vragen
Prof. mr. Gerard Meussen (Radboud Universiteit Nijmegen)

17.30 uur

Netwerkreceptie

 

Praktische informatie

 • Datum & tijdstip: donderdag 29 maart 2018 vanaf 12.00 uur

 • Locatie: UHasselt, Campus Hasselt, Aula Louis Roppe, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
  (betaalparking onder het Kolonel Dusartplein)

 • Kostprijs: € 150 excl. BTW (incl. deelname studiedag, catering, documentatiemap en juridische doctrinebijdrage)

  U kunt gebruik maken van de kmo-portefeuille (erkenningsnr. DV.O215745) voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld.

 

Permanente vorming

Een aanvraag tot erkenning werd ingediend bij:

 • Orde van Vlaamse Balies
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
 • Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten 
 • Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF - 84266 - 4 uren)
 • Register BelastingadviseursGezamenlijke publicatie

De sprekers zorgen voor een gezamenlijke publicatie over het thema van deze studiedag in het Algemeen Fiscaal Tijdschrift (AFT – Wolters Kluwer). Dit artikel zal aan de deelnemers van de studiedag worden nagestuurd.


 

Contact

Faculteit Rechten
T 011 26 87 67
F 011 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be

 

 

 

Partners