Logo UHasselt

menu

UHasselt


Onderzoek inzake de impact van HiX

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEK INZAKE DE IMPACT VAN HIX

Op 20 april zal AZ Delta een aanzienlijke transitie maken naar één geïntegreerd EPD, HiX van Chipsoft. Naar aanleiding van deze, in Vlaanderen unieke, transitie voert de universiteit van Hasselt een onafhankelijk onderzoek naar de impact van deze overgang op de gebruikers (u) en op de werkprocessen in AZ Delta.

Om deze impact in kaart te brengen zal gebruik gemaakt worden van twee technieken. Enerzijds zullen de onderzoekers observaties uitvoeren op twaalf vooraf geselecteerde afdelingen en anderzijds zal er gebruik gemaakt worden van vragenlijsten.

In het kader van deze studie hebben de onderzoekers twee vragenlijsten opgemaakt, één over de impact op gebruikers HiX (vragenlijst HiX-gebruikers) en één over de impact op uw administratieve werkprocessen (vragenlijst HiX-administratie).  Elke vragenlijst zal maximaal een kwartier van uw tijd in beslag nemen en is volledig anoniem. De resultaten van de vragenlijsten zullen inzichten aanleveren om de implementatie van HiX en de organisatie van AZ Delta verder te versterken. De onderzoekers zullen ook enige tijd na de implementatie van HiX opnieuw een vragenlijst verspreiden om aldus de situatie voor de implementatie van HiX en na de implementatie van HiX te kunnen vergelijken.

Deze studie wordt uitgevoerd onder goedkeuring en toezicht van de ethische comités van zowel AZ Delta als Universiteit Hasselt. Als u meer interesse heeft in het volledig onderzoek dan kan u het onderzoeksprotocol hier raadplegen. Het onderzoek wordt volledig gefinancierd door de Universiteit Hasselt en gebeurt volledig onafhankelijk.

Voor de vragenlijst in verband met perceptie op HiX door gebruikers, klik hier. Deze kan u enkel pas invullen nadat u de opleiding heeft gevolgd inzake HiX.

Voor de vragenlijst in verband met de impact op administratieve werkprocessen, klik hier.

Alvast zeer veel dank voor uw medewerking. Als u nog opmerkignen of vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contact

Janis Luyten
Doctoraatsbursaal
Universiteit Hasselt
janis.luyten@uhasselt.be 

Prof. dr. Wim Marneffe
Professor Economie
Universiteit Hasselt
wim.marneffe@uhasselt.be