Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

CIGO inspiratiedag 'Actieonderzoek als hefboom in duurzame verandering'

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

CIGO inspiratiedag 'Actieonderzoek als hefboom in duurzame verandering'

CIGO inspiratiedag 'Actieonderzoek als hefboom in duurzame verandering'
PRAKTISCH

03 jun 2015 09.30 uur - 17.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt


CONTACTPERSOON

Mevrouw Marleen CUPERS

32-11-268666

marleen.cupers@uhasselt.beInschrijven

Ervaren actieonderzoekers aan het woord én aan het werk samen met jou.

Verandering is een uitdaging. Duurzame verandering is een nog grotere uitdaging. Maar niet onmogelijk. Onderzoek en ervaring toont dat actieonderzoek een krachtig instrument is om tot duurzame verandering te komen.

Tijdens de inspiratiedag op 3 juni 2015 bij UHasselt | SEE nemen René Bouwen, Hans Vermaak, Danielle Zandee en Lieve Wens je mee in diverse plenaire en parallelle sessies. Het is een dag vol inspiratie en reflectie vanuit kennis- en ervaringsuitwisseling, maar ook door eigen verkennen en doen rond vernieuwende thema’s in het domein. 

1. Waarom actie-onderzoek werkt – Academici aan het woord

De inspiratiedag start met een overzicht van nieuwste inzichten rond de kracht van actieonderzoek. Wat maakt dat actieonderzoek, waar je de verandering die je faciliteert ook bestudeert, als veranderpraktijk effectief is? Hoe kunnen organisatieontwikkelingen ingegeven door economische, ecologische en/of sociale uitdagingen aangepakt worden met waarderend onderzoek? Welke nieuwe mogelijkheden biedt actieonderzoek om in deze complexe contexten tot duurzame verandering te komen?

2. Kracht van actie-onderzoek geïllustreerd – Overtuigde gebruikers aan het woord

In de interuniversitaire opleiding CIGO maken deelnemers een integratiestuk in de reële setting van hun eigen werkpraktijk. Tijdens de inspiratiedag vertelt één van de projectgroepen, Reina Abbink, Liv Steuts en José Versloot, over hun aanpak in het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk. Hoe hebben ze een volledige organisatie in een multi-actorcontext tot veranderen gebracht? Welke werkbare krachten van waarderend onderzoek hebben ze hierin ervaren?

3. Actieonderzoek ook hefboom voor jouw verandervraagstuk – Iedereen aan het werk

Volgende vraag is dan wat actieonderzoek ook voor jouw concreet verandervraagstuk kan betekenen? Hoe zet je een actieonderzoek op in je eigen werkomgeving? Welke mindset heb je nodig om als actieonderzoeker de verandering die je faciliteert te bestuderen? We gaan het je niet gewoon vertellen, opzet is om het je te laten ervaren door jouw en anderen hun vraagstuk te verkennen en verdiepen in een onderzoekende dialoog.

Begeleid door vier prominente actieonderzoekers ga je in parallelle groepen verder op de case aangebracht door de projectgroep. Met een focus op thema’s zoals:

  • de dilemma’s en paradoxen van onderzoekend veranderen
  • de dynamiek van kennisontwikkeling in multi-actorsettings
  • de kracht van het relationeel en sociaal constructionistisch paradigma

Tot slot brengen we in open space de vernieuwde inzichten over actieonderzoek samen. En daarna is het aan jou om in jouw eigen setting de uitdaging aan te gaan.

 

Doelgroep

Deze inspiratiedag is bedoeld voor veranderingsconsulenten, leidinggevenden, stafmedewerkers en onderzoekers die zich willen verdiepen in het werken met actieonderzoek in organisaties en/ of in maatschappelijke innovatieve ontwikkelingen. 

Kandidaat deelnemers voor de opleiding CIGO hebben de uitgelezen kans om te proeven van de CIGO leerfilosofie en kennis te maken met alumni.

 

Begeleiders van de dag

René Bouwen

René Bouwen is emeritus gewoon hoogleraar Organisatiepsychologie aan de KU Leuven. Hij doceerde cursussen groepsdynamica, conflicthantering, organisatieverandering en besluitvorming in organisaties. Belangrijke onderzoeksthema’s werden groepsontwikkeling en groepseffectiviteit, innovaties in organisaties, omgaan met verschillen en interdisciplinaire en interculturele sociale ontwikkelingsprojecten (o.a. Ecuador, Vietnam). Hierbij kwam meer en meer de nadruk te liggen op een sociaal constructionistisch perspectief op samenwerken en organiseren: ‘de organisatie-in-de-maak’. Deze ‘relationele-zoek-praktijken-van-hoge-kwaliteit nemen o.a. de vorm aan van waarderend  actieonderzoek en multi-actorsamenwerking. Dit gebeurt zowel binnen als tussen organisaties en in complexe sociale ontwikkelingstrajecten, waarbij duurzaamheid steeds meer centraal staat. René Bouwen is staflid van de CIGO-opleiding. 

Danielle Zandee

Danielle Zandee is hoogleraar Duurzame Organisatieontwikkeling binnen het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit. Ze heeft een PhD in Organizational Behavior van Case Western Reserve University in Cleveland. Hier raakte ze vertrouwd met de theorie en praktijk van Appreciative Inquiry en werd ze geïnspireerd door de gedachte dat kennis van generatieve waarde kan zijn voor verandering in organisaties en samenleving. Via waarderend actieonderzoek levert zij een bijdrage aan de vernieuwing van sociale praktijken in bijvoorbeeld de zorg.

Hans Vermaak 

Hans Vermaak is zelfstandig gevestigd als adviseur, docent en onderzoeker. Hij is tevens geassocieerd partner bij Sioo en bij Twynstra Gudde. Hij is vooral actief rond complexe veranderopgaven, vaak met een maatschappelijk tintje. Hij heeft ruime ervaring in het combineren van onderzoek met organisatieontwikkeling en in het stimuleren en begeleiden van anderen in actieonderzoek. Hij is bekend als auteur van de boeken ‘Leren veranderen’ (met León de Caluwé), ‘Leren in organisaties (met Gertjan Schuiling) en ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ waarvoor de OOA hem de prijs gaf voor beste boek van het jaar.

Lieve Wens

Lieve Wens is zelfstandig organisatieadviseur. Haar focus is een procesmatige begeleiding van veranderingen; de ontwikkeling van organisaties, teams en professionals; individuele coaching. Het waarderend onderzoekend veranderen is hierbij de basisinsteek. Ze is staflid van de CIGO-opleiding.

 

Praktische info

Datum: woensdag 3 juni 2015
Tijdstip: 09.00 - 17.30 uur
Locatie: UHasselt | campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | B-3500 Hasselt
Kostprijs: 295 € excl. btw (incl. lunch)

Het aantal plaatsen is beperkt, snel online inschrijven is dus de boodschap.

 

Meer info

Inschrijven