Logo UHasselt

menu

Verantwoord handelen aan de UHasselt


Integriteit in de praktijk - herken de valkuilen en weet waar je terecht kan

Verantwoord handelen aan de UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EERSTE HULP BIJ INTEGRITEITSKWESTIES - BIJ WIE KAN JE TERECHT?

Heb je een integriteitsvraag? Heb je hulp nodig? 

Neem dan een kijkje bij wie je terecht kan met jouw vraag. 


OMBUDSPERSOON VOOR DOCTORANDI

Ben je doctoraatsstudent en raakt de werkrelatie met je promotor verstoord? Of stoot je bij het maken van je doctoraatsonderzoek op integriteitsissues? Dan kan je hier terecht. Samen proberen we om het doctoraat opnieuw op de rails te krijgen.


HR BUSINESS PARTNER

Heb je vragen rond integriteit binnen HR-domeinen zoals opleidingen, welzijn, evaluatie & functioneren, statuten en loopbanen? Dan helpen wij jou graag bij al je vragen en uitdagingen rond integriteit.


VERTROUWENSPERSOON

Verloopt de omgang met je collega´s niet zoals het hoort? Heb je te maken met pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of agressie? Of ondervind je lichamelijke of psychische schade ten gevolge van de organisatie van jouw werk, jouw arbeidsinhoud, -voorwaarden of - omstandigheden? Dan kan je bij een van de 7 UHasselt-vertrouwenspersonen terecht. Wij luisteren graag naar je problemen en zoeken samen een oplossing.


ARBEIDSGENEESHEER

Vraag jij je af of jouw arbeidsvereisten op de werkvloer wel compatibel zijn met je arbeidsmogelijkheden? Heb je vragen als: Mag je tijdens je zwangerschap gewoon in het labo blijven werken? En hoe kan je een burn-out voorkomen?

De UHasselt-arbeidsgeneesheer gaat preventief na hoe het met de gezondheid en het welzijn van onze werknemers staat.


PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

Word je - door je werkomstandigheden -geconfronteerd met psychische en/of lichamelijke klachten? En wil je graag - formeel of informeel - de risico´s laten analyseren? Dan kan jij je richten tot de preventieadviseur psychosociale aspecten. Hij werkt preventiemaatregelen uit en neemt verzoeken tot informele en formele psychosociale interventie in ontvangst.

 

Heb je problemen en/of vragen met betrekking tot wetenschappelijke integriteit, omtrent ethische adviezen,…? Neem dan een kijkje op de website over Wetenschappelijke-integriteit  .

 

Heb je vragen rond dual use, misuse, GDPR, Nagoya? Neem dan een kijkje op de website over Responsible Research