Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTERNATIONALE PROJECTEN

Universiteit Hasselt neemt reeds jarenlang actief deel aan internationale projecten, zowel voor onderwijs als voor onderzoek.

De afgelopen jaren heeft de UHasselt deelname aan internationale projecten actief gepromoot en ondersteund bij haar personeelsleden. Op die manier was ze, als coördinator of als partner, betrokken bij een groot aantal (Europese) onderwijs- en onderzoeksprojecten, alsook bij projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking, waaronder:

- diverse Erasmus+ projecten

- het Intra-Africa Academic Mobility Scheme project MOUNAF

- het VLIR-UOS IUS project met Université de Kisangani en met Université Moulay Ismaïl


De UHasselt wil actief blijven deelnemen aan internationale projecten en stimuleert haar onderzoekers en professoren om projectvoorstellen in te dienen. De dienst internationalisering organiseert diverse infosessies wanneer nieuwe calls gelanceerd worden en fungeert als schakel tussen de aanvrager en de financierende instantie indien er vragen zijn. Daarnaast kan je bij de dienst internationalisering terecht voor:

  • advies over de diverse financieringskanalen
  • callspecifieke informatie en sjablonen/administratieve formulieren
  • algemene informatie over de UHasselt
  • controle van intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten en zorgen voor ondertekening door de rector
  • (ondersteuning bij) indiening van projectaanvragen
  • ondersteuning bij het oprichten van een consortium en bij nieuwe opleidingsinitiatieven met internationale partners
  • registratie van definitieve projectaanvraag in contractendatabank

Personeelsleden die de intentie hebben om een aanvraag in te dienen voor een project, worden verzocht dit tijdig te laten weten aan de dienst internationalisering, zodat zij een optimale ondersteuning kan bieden (contactpersoon: Liesbeth Oeyen).

Op deze en onderliggende pagina’s vind je een overzicht van de belangrijkste en meest aangesproken financieringsprogramma’s, gebundeld per financieringskanaal.

Programma Financieringskanaal
Erasmus+ Europese Commissie
Zomercampussen Vlaamse overheid
Gezamenlijke opleidingen Vlaamse overheid
Stimuleringsfonds dienst internationalisering UHasselt