Masterclasses 'International Accounting'

Masterclass • 4 x 3 uur • Nederlandstalig


In november 2022 organiseert Universiteit Hasselt een reeks van 4 masterclasses in international accounting. Onder leiding van Prof. dr. Raf Orens lichten experten de laatste inzichten en nieuwste ontwikkelingen toe rond volgende thema’s:

 • Internationale fiscaliteit
 • International Financial Reporting Standards
 • Duurzaamheidsrapportering

Je kan apart inschrijven voor elke masterclass.

UHasselt corporate

Voor wie?

Professionals die hun kennis willen verdiepen om de eigen organisatie of klanten optimaal te kunnen adviseren rond consolidatie en rapportering op internationaal niveau.

Programma

Masterclass 1 | International Financial Reporting Standards, een inzicht in de recente wijzigingen en verschillen met de Belgische boekhoudstandaarden | 8/11/2022

Beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen actief in de financiële sector stellen verplicht de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze standaarden worden uitgevaardigd door de International Accounting Standards Board (IASB) en worden regelmatig onderworpen aan een update. In deze masterclass staan we stil bij recente wijzigingen in de IFRS standaarden, en bij de impact van deze wijzigingen op de waardebepaling van de rubrieken in de balans en resultatenrekening. Tevens lichten we enkele IFRS standaarden die inhoudelijk afwijken van Belgische boekhoudstandaarden, zoals onder meer immateriële vaste activa, voorraden en voorzieningen, meer in detail toe. Met behulp van concrete praktijkcases analyseren we hoe de waardering van een aantal balansrubrieken verschillend is tussen IFRS en de Belgische boekhoudstandaarden. Deze masterclass biedt dan ook handvaten voor (private) bedrijven die op vrijwillige basis de stap willen zetten naar IFRS en dit in het kader van het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.

Van Brussel Lieven

Docent: Lieven van Brussel

Partner bij Callens, Pirenne & Co Bedrijfsrevisoren en gastdocent KU Leuven

Masterclass 2 | International Financial Reporting Standards, een inzicht in de geconsolideerde kasstromentabel  | 15/11/2022

Deze masterclass omtrent IFRS legt de focus op de presentatie van de geconsolideerde jaarrekening, en in het bijzonder op de kasstromentabel. De kasstromentabel is verplicht op te stellen volgens IFRS maar vormt geen onderdeel van een Belgische (geconsolideerde) jaarrekening. In deze masterclass besteden we aandacht aan de wijze waarop deze financiële staat wordt opgesteld voor een complexe consolidatiekring waarbij de groep van te consolideren ondernemingen bestaat uit onder meer buitenlandse dochterondernemingen waarvan de enkelvoudige jaarrekening in een andere munteenheid is uitgedrukt dan de presentatievaluta van de geconsolideerde jaarrekening. De omrekening van de componenten van de enkelvoudige jaarrekening tegen verschillende wisselkoersen (historische wisselkoersen, slotkoersen) veroorzaakt een extra complexiteit bij het opstellen van de geconsolideerde kasstromentabel. Deze complexiteit wordt geïllustreerd met behulp van een concrete case.

Van Brussel Lieven

Docent: Lieven van Brussel

Partner bij Callens, Pirenne & Co Bedrijfsrevisoren en gastdocent KU Leuven

Masterclass 3 | Duurzaamheidsrapportering, een actuele stand van zaken en de rol van de accountant | 22/11/2022

Als onderdeel van de Europese Green Deal vaardigde de Europese Commissie in april 2021 een voorstel van Richtlijn uit waarbij grote ondernemingen alsook beursgenoteerde ondernemingen verplicht worden tot duurzaamheidsrapportering. Via deze rapportering wil de Europese Commissie investeerders inzicht laten verwerven in de duurzaamheidsrisico’s van ondernemingen en de impact van duurzaamheidsinvesteringen. Tevens kondigde de IFRS Foundation de komst van de International Sustainability Standards Board (ISSB) aan. Deze laatste instantie zal zich ontfermen over een nieuwe globale standaard voor duurzaamheids- en klimaatrapportering. De komst van de ISSB hertekent het versplinterde landschap van aanbevelingen voor duurzaamheidsrapportering.

De rapportering omtrent duurzaamheid of ESG (environment, social en governance) wordt meer en meer verwacht van bedrijven en bijgevolg ook van de accountant. In dit seminarie staan we stil bij de actuele stand van zaken omtrent duurzaamheidsrapportering en de rol van de accountant.

Volgende topics komen aan bod:

 • Het wat en waarom van duurzaamheidsrapportering
 • De toekomst van duurzaamheidsrapportering (wettelijk kader EU)
 • Het stappenplan voor duurzaamheidsrapportering (inclusief link naar de nieuwe standaarden)
 • De rol van de accountant in dit verhaal
Stuckens Julie

Docent: Julie Stuckens

Manager Climate Change and Sustainability Services – EY

Masterclass 4 | Internationaal fiscaal landschap anno 2022, een actuele stand van zaken en praktische inzichten | 29/11/2022

De afgelopen periode zijn er een groot aantal politieke mijlpalen bereikt op het vlak van (internationale) belastingen. Daarnaast zijn er heel wat belangrijke Belgische en Europese ontwikkelingen inzake (internationale) belastingen. Zo werd onder meer het OECD initiatief en de Europese Richtlijn omtrent Pillar 1 en Pillar 2 gepubliceerd. Dit omvat nieuwe regels om winst toe te kunnen rekenen aan landen waar gebruikers zitten en de introductie van een minimale winstbelasting voor multinationale ondernemingen.

Tijdens deze masterclass bespreken wij de laatste stand van zaken alsook praktische inzichten met betrekking tot de Belgische en Europese fiscale ontwikkelingen en de mogelijke impact op (Belgische) multinationals van (i) reeds in werking getreden regels en (ii) nog in werking te treden regels.

De volgende topics komen aan bod:

 • De implementatie van OESO BEPS actiepunten op EU niveau en impact op Belgische ondernemingen
 • De rapporteringsverplichtingen voor multinationale organisaties
 • De minimum effectieve belastingvoet van 15% (Pillar 2)
 • De Richtlijn voor het aanpakken van fiscale constructies via brievenbusmaatschappijen (ATAD 3)
Desmet Bart

Docent: Bart Desmet

Partner International Tax & Transaction Services - EY

Willekens Thomas

Docent: Thomas Willekens

Manager International Tax & Transaction Services - EY

Wanneer?

 • Masterclass 1 - 08/11/2022 - 18.00 - 21.15 uur
 • Masterclass 2 - 15/11/2022 - 18.00 - 21.15 uur
 • Masterclass 3 - 22/11/2022 - 18.00 - 21.15 uur
 • Masterclass 4 - 29/11/2022 - 18.00 - 21.15 uur

Ontvangst met broodjes vanaf 17.30 uur

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw D
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt corporate
Locatie
Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Inschrijvingsgeld & subsidies

Je kan apart inschrijven voor elke masterclass.

De deelnameprijs bedraagt € 145 excl. BTW (€175.45 incl. BTW) per masterclass, incl. catering en digitaal lesmateriaal.

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O215745.

Erkenning

Accreditatie bij volgende instanties werd aangevraagd:

 • ITAA
 • IBR

Vragen?

UHasselt School of Expert Education

Functie
Praktische organisatie

Prof. dr. Raf Orens

Orens Raf
Functie
Academisch coördinator - Inhoudelijke vragen