Logo UHasselt

menu

Internationaal


Internationaal UHasselt

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN


Misschien heb je zelf al een buitenlandervaring achter de rug? Dan heb je ongetwijfeld ondervonden hoe moeilijk het kan zijn om je weg te vinden in een nieuwe omgeving en om vertrouwd te raken met de plaatselijke gewoonten. Daarom zijn we op zoek naar Buddies die internationale studenten wegwijs willen maken.

Wat is het Buddy Programma?

Elk academiejaar verwelkomt de UHasselt honderden studenten van overal ter wereld. Het doel van het Buddy Programma is om internationale studenten te helpen bij hun integratie in het Vlaamse studentenleven. De Buddy krijgt op zijn beurt de opportuniteit om een andere taal te oefenen en nieuwe culturen te leren kennen.
De Buddy is een UHasselt student die bereid is om ondersteuning te bieden aan een nieuwe internationale student. De dienst internationalisering zal haar best doen om een goede match te vinden voor elke Buddy en internationale student. Bij aanvang van elk semester zal er een Buddy bijeenkomst worden georganiseerd waarop alle Buddies en internationale studenten uitgenodigd worden om elkaar persoonlijk te leren kennen. Daarnaast zullen er ook diverse activiteiten georganiseerd worden waaraan jullie kunnen deelnemen tijdens het semester/academiejaar, maar jullie bepalen zelf hoeveel interactie en ondersteuning er nodig is.

Heb je vragen of wil je meer informatie bekomen? Aarzel dan niet de dienst internationalisering te contacteren.

Wil je een Buddy worden?

Wil je studenten van over de hele wereld ontmoeten, je cultuur en kennis over de UHasselt/Hasselt/België delen, je talenkennis verbeteren en je interculturele vaardigheden versterken? Help dan een internationale student en word Buddy!

Een aantal voorbeeldactiviteiten die je kan doen als Buddy:

 • Wacht de internationale student op aan het station
 • Geef een rondleiding in Hasselt (winkels, bars,...) tijdens zijn/haar eerste week
 • Introduceer hem/haar de Belgische gewoontes en het studentenleven
 • Neem deel aan de welkomstactiviteiten voor Buddies en internationale studenten
 • .....

Interesse om Buddy te worden? Registreer dan via deze link. De dienst internationalisering zal proberen een perfecte match te vinden en vervolgens ontvang je een mail met de contactgegevens van je internationale student, terwijl je internationale student een mail ontvangt met jouw contactgegevens. Vanaf dan is het aan jou om de student te contacteren en om elkaar te leren kennen. Na aankomst, organiseren we eveneens een welkomstevent voor jou en je internationale student. 

Wil je een Buddy aanvragen?

Het Buddy Programme is bestemd om je integratie aan de UHasselt en in België gemakkelijker te maken. Je zal gematcht worden met een UHasselt student die zich vrijwillig aanbiedt om je wegwijs te maken tijdens de eerste dagen van je verblijf en om je de Belgische gewoontes, alsook het studentenleven te introduceren.

Geïnteresseerd om een Buddy aan te vragen? Registreer dan via je voorinschrijvingsdossier. De dienst internationalisering zal proberen een perfecte match te vinden en vervolgens ontvang je een mail met de contactgegevens van je Buddy, terwijl je Buddy een mail ontvangt met jouw contactgegevens. Vanaf dan is het aan jou om elkaar te contacteren en te leren kennen. Na aankomst, organiseren we eveneens een welkomstevent voor jou en je Buddy.

Op vraag van Afrikaanse studenten die moeilijkheden ervoeren met het ontmoeten en leren kennen van andere studenten, is in 2005 de Wereldavond ontstaan. Een vriendschapsavond werd toen georganiseerd en gezien het succes van het initiatief is de 'Africa Night' uitgegroeid tot een jaarlijkse Wereldavond. Tijdens deze avond kunnen buitenlandse studenten hun cultuur voorstellen door workshops, eetstandjes, muziek en dans.

Elk jaar vindt de Wereldavond plaats rond half maart in Diepenbeek. Noteer alvast 14 maart 2018 in je agenda! Meer informatie over deze activiteit kan je hier vinden.

 

Sinds 2014 heeft de UHasselte studentenraad, StuRa, ook een adviesorgaan, de ‘International Council’, om anderstalige studenten de kans te geven om te participeren aan het beleid. De vergaderingen van de International Council worden daarom in het Engels gevoerd.

Meer informatie over de 'International Council' kan je terugvinden in de code of conduct.

Lees de getuigenis van Caroline Osoro, voorzitter van de International Council tijdens academiejaar 2014-2015.

Zou het niet geweldig zijn als alle studenten van de Universiteit Hasselt, zowel Vlaamse als internationale, samen komen en hun verschillende achtergrond, taal en cultuur delen met elkaar en ontdekken van elkaar. Ze zouden samen kunnen werken aan projecten en zo de mogelijkheid krijgen om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Het Internationaal Platform is een plaats voor dagdagelijkse uitwisseling tussen culturen, voor het organiseren van activiteiten om bewustzijn te creëren over de vraagstukken die gerelateerd zijn aan internationalisatie en ontwikkelingssamenwerking. Het staat open voor iedereen: studenten, personeel, onderzoekers en professoren!

Wat bieden we aan?

 • Ontmoet studenten en personeel van over de hele wereld
 • Verbeter je talenkennis gedurende ons tweewekelijks 'language café'
 • Ontwikkel je interculturele competenties die hoog in het vaandel worden gedragen bij werkgevers
 • Ontvang een certificaat van deelname
 • Haal voordeel uit verschillende kortingen met je lidkaart

Huidige activiteiten:

 • Buddy programme voor toekomende internationale studenten
 • Language café (conversatie stijl): Nederlands, Engels, Frans, Duits and Spaans
 • Wereld Avond
 • UHasselt United Cup (voetbal)
 • Tafel tennis toernooi
 • Lente BBQ
 • Quiz

Geïnteresseerd?

Indien je meer wil weten over het Internationaal Platform, kan je ons altijd contacteren via internationalplatform@uhasselt.be.

 

UHasselt meent het!

Daarnaast werd UHasselt in 2006 'verkocht’ verklaard. Het verkrijgen van deze titel werd niet gezien als een eindpunt, maar als een startpunt, een hefboom om tot nieuwe engagementen te komen op het vlak van duurzame productie en consumptie. Deze campagne liep ten einde in 2007. Toen beslisten Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels, 11.11.11. en Vredeseilanden om het concept verder te ontwikkelen met ‘FairTradeGemeente’. Zo heeft UHasselt de label ‘UHasselt meent het’ gekregen en zet het haar engagement voor eerlijke handel voort.

Eén van de sensibiliseringsinitiatieven is het interdisciplinair keuzevak Noord-Zuid (1955) waarbij sprekers uit het Noorden en het Zuiden uitgenodigd worden om dieper in te gaan op bepaalde ontwikkelingsproblematieken. Dit keuzevak behoort tot een reeks interactieve en educatieve momenten die ruimte bieden om kritisch na te denken over ontwikkelingssamenwerking. Zowel de lezingen/debatten als de acties staan open voor alle studenten en geïnteresseerden.

Aanvankelijk maakte het keuzevak deel uit van een sensibiliseringscyclus die van start ging in het academiejaar 2005-2006 met als titel Development cooperation: Unknown? Unloved?, gefinancierd door de UHasselt en ondersteund door VLIR-UOS. In 2006-2007 werd voor de titel Development cooperation: multidisciplinary aspects gekozen en werd het initiatief dit keer medegefinancierd door VLIR-UOS. Diverse lezingen en debatten werden door verschillende faculteiten georganiseerd en een waaier van diverse thema’s werd aangeraakt. Het jaar daarop, in 2007-2008, werd besloten om de lezingen en debatten met als titel Traffic & health: essential issues in development door twee interdisciplinaire instituten te laten organiseren. De focus werd gelegd op (verkeers)veiligheid en gezondheid met speciale aandacht voor subthema’s als overheidsaanpak, arbeid, millenniumdoelstellingen, enz.

Vanaf het academiejaar 2008-2009 werden de ontwikkelingsrelevante lezingen en debatten aangeboden als interdisciplinair keuzevak en werden ditmaal georganiseerd in het kader van beleidsmatige en familiale aangelegenheden in het Zuiden. Daarmee beantwoordde de UHasselt aan haar doelstelling/ambitie om studenten breed te vormen. De sprekers kwamen uit de disciplines die aan UHasselt tot op heden gedoceerd worden: Wetenschappen & IT, Geneeskunde & Biomedische Wetenschappen, Economische Wetenschappen, Sociale Wetenschappen, Verkeerskunde en Rechten. De lezingen van het academiejaar 2009-2010, Pro-& Re-activity in the South, wilden een nauwgezette interdisciplinaire theoretische en toegepaste opleiding in duurzame ontwikkeling meegeven. De doelstelling was om diepgaande wetenschappelijke debatten te bevorderen over culturen, hun kennissystemen en verschillende ethische oriëntaties. De positieve feedback van de studenten over het keuzevak North-South: Crossing Borders in 2010-2011 leidde in de daaropvolgende twee academiejaren tot het keuzevak North-South: an interdisciplinary exploration, waarin ruimere aandacht werd besteed aan het integreren van basisbegrippen omtrent Noord-Zuid aan het begin van de cursus. In de editie van 2013-2014 werd gefocust op India als ontwikkelingsland. Op deze manier werd een kader aangeboden waarbinnen de daaropvolgende lezingen konden geplaatst/begrepen worden. In het academiejaar 2014-2015 kreeg het keuzevak de titel 2015 European Year of Development, waarbij de focus lag op de huidige en toekomstige uitdagingen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. De onderwerpen omvatte onder meer de verspreiding van HIV, Fair Trade, het concept van mensenrechten op lokaal niveau, en stedelijke duurzame ontwikkeling. A World in Transition, de insteek die gevolgd werd in 2015-2016, benaderde door middel van multidisciplinaire lezingen een verscheidenheid aan hedendaagse vraagstukken en paradigma's die men tegenkomt in het veld van ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie over het keuzevak, inhoud, data en inschrijving kan hier gevonden worden.

Sustainable Development Goals (SDG's)

Eind september 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelstellingen, Sustainable Development Goals, opgesteld om de wereld te verbeteren tegen 2030. Deze SDG's bouwen voort op het succes van de eerder gestelde Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG's). De eerste 15 doelen stemmen overeen met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: people (sociaal), planet (ecologisch) en prosperity (economisch). De twee laatste doelen scheppen het onmisbaar kader: peace (SDG 16 - vrede en veiligheid) en partnerschap (SDG17). Om deze doelstellingen te bereiken moet iedereen een steentje bijdragen: overheden, bedrijven, individuen, en ook de Universiteit Hasselt!